Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Promotor/a de projectes d'innovació

Descripció

En el camp de la innovació, els projectes necessiten quantioses inversions i això comporta un risc molt elevat. En aquest context, la figura del/de la cap d'inversions i innovació és clau per entendre amb detall la globalitat i la complexitat del projecte en el qual s'inverteix.

La funció d'aquest/a professional és detectar noves solucions tecnològiques, ja sigui vinculades a projectes concrets, noves idees de negoci o iniciatives emprenedores, realitzar anàlisis econòmiques i assessorar sobre les inversions a realitzar. El seu objectiu és promoure el desenvolupament tecnològic de diferents sectors (TIC, biotecnologia, Smart Cities...) obtenint el màxim rendiment econòmic.

Per fer la seva feina, realitza una prospecció contínua del mercat (cerca de notícies en mitjans especialitzats, contactes amb empreses tecnològiques, estudis de mercat, etc.) i analitza la informació obtinguda per valorar la idoneïtat d'invertir-hi. Aquesta metodologia de recerca i diagnòstic, fa que estigui al dia tant dels àmbits tecnològics d'actuació prioritària i la seva situació econòmica, com de les solucions que s'hi apliquen.

El/la cap d'inversions i innovació pot treballar pel seu compte o per compte aliè. En aquest darrer cas, ho fa, habitualment, en organitzacions que desenvolupen serveis d'intermediació entre empreses, persones emprenedores i xarxes d'inversors/es (business angels networks), o en fons de capital risc, seed money/seed capital o capital llavor.

Tasques

Realitza la diagnosi sobre la viabilitat del projecte tecnològic.
 • Analitza les dades econòmiques i la situació del mercat i les pròpies opcions financeres.
 • Analitza idees, projectes i empreses tecnològiques per a identificar les que poden convertir-se en una alternativa d'inversió.
 • Analitza la rendibilitat de futures oportunitats de creixement; noves línies de negoci, fusions i/o adquisicions.

Valora la inversió i assessora les empreses clients
 • Decideix sobre la conveniència d'invertir-hi i valora el capital a dedicar en cada projecte.
 • Assessora la seva clientela sobre inversions en empreses i/o projectes innovadors i proporciona recolzament analític si és necessari.
 • Confecciona informes i recomanacions a partir dels estats financers i estats de comptes.
 • S'encarrega de la valoració financera per a la sortida al mercat borsari d'una empresa.

Negocia les condicions de la inversió a partir de la seva xarxa de contactes
 • Contacta amb possibles inversors/es o accionistes per cercar noves fonts de finançament, i/o posa en contacte l'empresa client amb inversors/es.
 • Manté i amplia la seva xarxa de contactes mitjançant visites comercials o reunions amb empreses, agrupacions empresarials innovadores, emprenedors/es, agències de desenvolupament, parcs i centres tecnològics, universitats, o escoles de negoci.

Participa en el desenvolupament de la idea innovadora i realitza el seguiment
 • Aporta el seu coneixement i experiència per la reorganització de l'empresa, la seva constitució o el desenvolupament del negoci.
 • Segueix la idea de negoci pel que fa a penetració en el mercat i opcions de futur.

Continua en la recerca de projectes futurs
 • Gestiona, controla i supervisa un equip de persones en tasques de cerca de nous projectes, estudis de viabilitat i valoracions d'inversions.
 • Redacta estudis sobre el potencial valor econòmic dels resultats de la recerca encara en desenvolupament.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE