Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És l'expert que intervé assessorant sobre quines són les decisions de distribució més eficients dels recursos financers d'una empresa o organització. El camp del pressupost pot abraçar el conjunt del funcionament d'aquestes empreses o organitzacions o només el camp de certes iniciatives o actuacions que requereixen un pressupost independent (una campanya publicitària o de promoció, una inversió en un programa de satisfacció i fidelització dels clients, un programa de R+D, etc.).

Aquest analista ha de tenir coneixements sòlids de comptabilitat i tècnica pressupostària i, a més, ha d'estar familiaritzat amb els elements instrumentals escaients (software apropiat).

Tasques

Aquest professional té un paper molt important en el desenvolupament, l'anàlisi i l'execució dels pressupostos d'una empresa o organització. Estima els requeriments financers futurs d'aquestes i estableix els criteris per optimitzar la distribució dels recursos que es disposen per als diferents departaments o àrees funcionals de l'empresa o organització al·ludida.

En concret, les tasques que du a terme són:
  • Examina, analitza i busca noves maneres de millorar l'eficàcia econòmica i financera de l'empresa.
  • Contribueix a determinar els elements que poden garantir un millor excedent brut empresarial.
  • Assessora i dóna assistència tècnica per a la preparació dels pressupostos anuals i dels plans operacionals i financers (on es proposen programes, increments pressupostaris i noves iniciatives i s'estimen noves partides de despesa i d'inversions de capital), tenint en compte les prioritats de l'organització i els seus recursos financers.
  • Per poder dur a terme el seu assessorament, l'analista examina els pressupostos, verifica que siguin complets, acurats i conformes a les regulacions i als objectius de l'empresa o organització. Per fer l'anàlisi pot utilitzar metodologies d'anàlisi cost-benefici o analitzar i comparar els pressupostos de diferents anys i analitzar el desenvolupament econòmic i financer que afecta la despesa de l'empresa.
  • Després d'aquestes primeres anàlisis, consolida els pressupostos dels diferents departaments i els aplega en un pressupost global. A l'informe d'acompanyament pot incloure-hi consideracions a favor o en contra de les demandes pressupostàries plantejades pels diferents departaments.
  • En aquest sentit, l'analista ajuda a la direcció en la presa de decisions sobre l'orientació dels recursos de l'empresa o organització.
  • Durant el període anual que correspon a un exercici pressupostari, l'analista fa un seguiment (i informa) sobre el grau de compliment dels pressupostos, en revisa les desviacions, n'explica les causes i analitza els procediments pressupostaris duts a terme.
  • En cas que s'hagin fet canvis en algun programa de pressupostos o se n'hagi introduït algun de nou, l'analista ha d'assessorar sobre la seva eficiència i efectivitat.
  • També pot participar en la planificació a llarg termini i en l'elaboració de les projeccions pressupostàries futures.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE