Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

És l'expert que intervé assessorant sobre quines són les decisions de distribució més eficients dels recursos financers d'una empresa o organització. El camp del pressupost pot abraçar el conjunt del funcionament d'aquestes empreses o organitzacions o només el camp de certes iniciatives o actuacions que requereixen un pressupost independent (una campanya publicitària o de promoció, una inversió en un programa de satisfacció i fidelització dels clients, un programa de R+D, etc.).

Aquest analista ha de tenir coneixements sòlids de comptabilitat i tècnica pressupostària i, a més, ha d'estar familiaritzat amb els elements instrumentals escaients (software apropiat).

Tasques

Aquest professional té un paper molt important en el desenvolupament, l'anàlisi i l'execució dels pressupostos d'una empresa o organització. Estima els requeriments financers futurs d'aquestes i estableix els criteris per optimitzar la distribució dels recursos que es disposen per als diferents departaments o àrees funcionals de l'empresa o organització al·ludida.

En concret, les tasques que du a terme són:
  • Examina, analitza i busca noves maneres de millorar l'eficàcia econòmica i financera de l'empresa.
  • Contribueix a determinar els elements que poden garantir un millor excedent brut empresarial.
  • Assessora i dóna assistència tècnica per a la preparació dels pressupostos anuals i dels plans operacionals i financers (on es proposen programes, increments pressupostaris i noves iniciatives i s'estimen noves partides de despesa i d'inversions de capital), tenint en compte les prioritats de l'organització i els seus recursos financers.
  • Per poder dur a terme el seu assessorament, l'analista examina els pressupostos, verifica que siguin complets, acurats i conformes a les regulacions i als objectius de l'empresa o organització. Per fer l'anàlisi pot utilitzar metodologies d'anàlisi cost-benefici o analitzar i comparar els pressupostos de diferents anys i analitzar el desenvolupament econòmic i financer que afecta la despesa de l'empresa.
  • Després d'aquestes primeres anàlisis, consolida els pressupostos dels diferents departaments i els aplega en un pressupost global. A l'informe d'acompanyament pot incloure-hi consideracions a favor o en contra de les demandes pressupostàries plantejades pels diferents departaments.
  • En aquest sentit, l'analista ajuda a la direcció en la presa de decisions sobre l'orientació dels recursos de l'empresa o organització.
  • Durant el període anual que correspon a un exercici pressupostari, l'analista fa un seguiment (i informa) sobre el grau de compliment dels pressupostos, en revisa les desviacions, n'explica les causes i analitza els procediments pressupostaris duts a terme.
  • En cas que s'hagin fet canvis en algun programa de pressupostos o se n'hagi introduït algun de nou, l'analista ha d'assessorar sobre la seva eficiència i efectivitat.
  • També pot participar en la planificació a llarg termini i en l'elaboració de les projeccions pressupostàries futures.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE