Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Consultor/a de màrqueting interactiu i relacional, Consultor/a de serveis de màrqueting

Descripció

Aquest/a professional és la persona que ofereix serveis especialitzats associats a l'estratègia de màrqueting de l'empresa i s'especialitza en la personalització del missatge, que ha de facilitar una relació mes estable i continuada amb els i les clients orientada a la fidelització d'aquests.

Per aconseguir aquest objectiu, el consultor o consultora de màrqueting ha d'implementar estratègies CRM (Consumer Relationship Management) i gestionar sistemes informàtics de base de dades que contenen tota la informació de clients actuals i potencials i que els ha de permetre preveure el comportament dels clients i dur a terme promocions que tinguin una major incidència.

Sovint el/la consultor/a de màrqueting treballa en equips multidisciplinaris formats per dissenyadors/es, creatius/ves que creen el missatge, programadors/es que dissenyen el suport del missatge i experts/es en la gestió i explotació de les dades que analitzen el perfil de la clientela.

Tasques

 • Assessora al client i estableix l'estratègia de màrqueting:
  Analitza i estudia el sector del client i avalua les estratègies de màrqueting desenvolupades per l'empresa fins a la data.
  Es reuneix amb els/les responsables de l'empresa del client per fixar quin és el missatge que es vol transmetre, així com les bases de la campanya. Al llarg del projecte el/la consultor/a de màrqueting ha de mantenir un contacte periòdic amb la companyia client, ja que ha d'informar sobre l'evolució del projecte i realitzar-hi possibles canvis.
  Es reuneix amb el seu equip constituït per creatius/ves, dissenyadors/es, programadors/es i experts/es en la gestió de dades per establir les línies mestres de la campanya i el procediment de treball.
  Fixa els objectius que persegueix la campanya, com ara l'augment de vendes, la fidelització d'un determinat perfil de clients o la presentació d'un nou producte/servei.
  Defineix com aconseguir la informació de la clientela: mitjançant llistats existents al mercat o mitjançant un acord amb l'empresa client per la qual s'està fent la campanya.
 • Controla i gestiona la informació de la clientela i organitza l'estratègia de CRM (Consumer Relationship Management) de l'empresa amb totes les seves implicacions: base de dades relacionals, resposta personalitzada als clients, coordinació amb els diferents departaments de l'empresa.
 • Elabora el pla de comunicació a partir de la informació obtinguda:
  Dissenya les estratègies de màrqueting que s'aplicaran als missatges que s'enviaran als clients.
  Fa el seguiment personalitzat, de les dades disponibles per obtenir-ne conclusions.
  Elabora informes periòdics per comprovar els resultats de la campanya de màrqueting i d'investigació.
  Defineix les possibilitats d'ubicació de publicitat: banners, textos publicitaris online, butlletí comercial, acords que s'assoleixen amb diferents webs, blogs o influencers afins al producte/servei que comercialitza el client, etc.
  Fa el seguiment de l'estratègia de màrqueting implementada i n'estudia els resultats mitjançant l'elaboració d'enquestes i estadístiques.
 • Controla que els plans comercials es desenvolupin complint la normativa vigent relativa al màrqueting directe i interactiu, com ara la Llei de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE