Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la responsable de relacions institucionals és el/la professional que s'encarrega de traslladar de forma transparent la informació rellevant sobre un sector, activitat o col·lectiu a les administracions públiques, institucionals o privades.

Convé destacar que en les democràcies modernes la llibertat d'expressió s'exerceix no només a través de l'individu sinó també mitjançant les organitzacions públiques o privades de la societat civil. En aquest sentit, les relacions institucionals són una manera de canalitzar aquest llibertat d'expressió, i establir comunicació entre diferents entitats públiques i privades. Per tant, l'activitat que realitzen els/les responsables de relacions institucionals té a veure amb el dret de les empreses i institucions de traslladar els seus interessos i la seva situació, o instar a canviar la legislació que els afecta.

Així, les relacions institucionals es poden definir com l'activitat professional que consisteix en defensar els interessos legítims de col·lectius i empreses davant les administracions públiques o privades, i en traslladar de manera transparent la informació d'un sector, activitat o col·lectiu. En definitiva, realitzen una funció essencial en el procés democràtic de desenvolupament d'una societat.

Tasques

Les tasques principals del/la responsable de relacions institucionals és relacionen a continuació:
 • Trasllada els interessos legítims de les empreses o sectors a les administracions públiques en general, i en especial, als poders legislatius i executius a nivell europeu, estatal i autonòmic.
 • Desenvolupa plans, programes i procediments dirigits a enfortir les relacions entre l'empresa on s'ocupa amb la comunitat, altres empreses i els organismes públics i privats en l'àmbit local, nacional, estatal i internacional.
 • Promou i manté la gestió de convenis amb altres empreses, entitats públiques o privades en l'àmbit local, nacional, estatal i internacional.
 • Representa l'empresa davant d'organismes públics i privats a nivell estatal i internacional a petició del director/a general aplicant el protocol establert per l'empresa i l'Estat o institució pública a la que es dirigeixi.
 • Assessora al personal directiu en relació a les seves competències, i realitza la coordinació entre les diferents àrees d'activitat de l'empresa en la programació i desenvolupament d'accions o esdeveniments externs i interns.
 • Informa al/la director/a general i a altres càrrecs directius sobre els esdeveniments locals, regionals, nacionals i internacionals que estiguin relacionats directa o indirectament amb el sector al que pertany l'empresa; i avalua la pertinença en la participació.
 • Coordina la cerca d'informació, recepció, edició i difusió de publicacions de caràcter institucional i sectorial quan és necessari.
 • Prepara publicacions i presentacions de caràcter institucional per qualsevol mitjà de comunicació.
 • S'assegura de que la documentació que es genera a l'empresa segueixi el codi de conducta i protocol establert, i manté la seva bona imatge.
 • Realitza el seguiment de les polítiques públiques que es desenvolupen en relació al sector en el que treballa.
 • Informa al/la director/a general dels compromisos de l'empresa vers la societat, l'administració pública o altres empreses; i genera documentació que serveixi per analitzar els pros i contres d'aquests compromisos. Aquest anàlisi serveix perquè l'empresa identifiqui els seus interessos i plantegi solucions i propostes per instar al canvi de legislació, si és necessari.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE