Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a comercial o assessor/a comercial

Descripció

L'agent comercial és la persona responsable d'executar les activitats de comercialització i venda de productes i/o serveis, actuant d'intermediari/ària entre l'empresa fabricant o distribuïdora de productes i/o serveis i l'empresa compradora.

La seva feina consisteix en promoure, negociar i concretar operacions mercantils, i en general, aquesta feina no implica una venda immediata, sinó que el client necessita més d'una visita de l'agent fins que pren la decisió final de compra i per establir els vincles que facilitin la fidelització per a posteriors operacions.

Aquesta figura comercial pot treballar amb diferents públics objectius: podria vendre i comercialitzar el producte o servei d'mpresa a empresa (conegut com a procés de venda Business to Business - B2B) o bé dirigir-se d'empresa a client final (conegut com a procés de venda Business to Customer - B2C).

L'agent comercial és un/a professional que ha d'estar molt ben informat/ada, ja que ha d'obtenir, sintetitzar i interpretar la informació més fiable i actualitzada dels mercats. Habitualment, aquest perfil professional està en dependència del o la responsable comercial o gerència.

Tasques

Les tasques que duu a terme l'gent comercial són:
 • Manté contacte directe i periòdic amb els clients i amb els potencials clients. Planifica les rutes de visites, prepara la documentació, realitza les visites. Entén i diagnostica les necessitats de cada client.
 • Informa, assessora i aconsella al client o clienta sobre productes i serveis disponibles. Prepara els pressupostos i informa sobre els terminis de lliurament.
 • Fa la tramitació administrativa del procés de venda, emetent la comanda i transmetent-ne la informació a la seu central.
 • Realitza el seguiment postvenda de la comanda, garantint que els compromisos adquirits en la venda (data de lliurament, quantitat, qualitat, característiques del producte, condicions de transport, cobrament, etc.) es compleixin segons el pactat.
 • Atén i resol, en el marc de la seva responsabilitat, les reclamacions presentades pels clients o clientes finals.
 • Té cura del manteniment de la cartera de clients mitjançant contactes periòdics, amb l'objectiu de fidelitzar-los per a properes possibles compres. També identificant el seu nivell de vinculació amb l'entitat i el risc d'abandonament i, en funció d'aquests fets, decidir els canals i esforços comercials a realitzar. Elabora informes sobre l'estat de la cartera de clients.
 • Reporta al seu o a la seva superior immediat/a, sobre els clients captats, els contractes formalitzats i la previsió d'accions comercials a dur a terme.
 • Obté i tracta la informació pertinent pel coneixement del mercat i del producte, realitzant les accions necessàries per tal de conèixer les claus d'aquest mercat en el que actua, com per exemple, magnitud, barreres d'entrada, clients, potencials clients, proveïdors, competència directa, competència indirecta, etc.
 • Fa prospeccions i investigacions de mercat per tal d'augmentar la seva cartera de clients.
 • Assessora a les empreses clients sobre els canvis i les incidències en el mercat.
 • Assessora als fabricants i/o proveïdors sobre les noves necessitats dels clients per tal de promoure millores o llançament de nous productes.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE