Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic en formació

Especialista en formació de recursos humans

Descripció

Aquest professional dissenya juntament amb l'empresa client un pla de formació i desenvolupament per als membres de la companyia i estableix les bases per fer-ne el seguiment. L'especialista en formació de recursos humans planeja, organitza i dirigeix una varietat àmplia d'activitats de formació adequades a les necessitats del personal de les empreses (tant per als qui acaben de ser contractats com per als qui formen part de la plantilla des de fa temps).

Segons els objectius, la naturalesa i la mida de les empreses, les tasques i necessitats de formació dels recursos humans poden ser molt diverses: des de programes de l'anomenat on-the-job training , fins a cursos o activitats de formació fora de la feina. Correspon als especialistes en formació de recursos humans determinar la idoneïtat, segons el cas, de cadascun d'aquests procediments i, conseqüentment, recomanar-los als responsables de les empreses clients. També és competència seva avaluar periòdicament l'efectivitat dels programes de formació.

Tasques

 • Analitza las necessitats de formació del personal d'acord amb els objectius de l'empresa.
  S'entrevista amb els responsables de recursos humans de l'empresa per establir quin serà l'objectiu del pla de formació.
  Estudia el perfil dels destinataris de l'acció formativa per determinar la metodologia, la modalitat i les tècniques i recursos que cal emprar.
  Integra l'estratègia de formació dins dels plans de qualitat i de gestió del coneixement de l'empresa.
 • Dissenya el pla de formació.
  Programa les accions formatives que més s'adeqüen a les exigències de l'empresa client.
  Avalua les possibles modalitats de formació: presencial, a distància (tradicional, aprenentatge virtual) i mixta, i determina quina és la més adequada tenint en compte les característiques de l'empresa, els objectius de la formació i els paràmetres cost-benefici.
  Cerca els proveïdors de formació més idonis per a cada cas (p. ex., professors d'anglès, informàtica, màrqueting, etc.). Per això recorre a centres formatius o consultores especialitzades en temes de formació.
  En el pla de formació (que normalment és anual), l'especialista en formació:
  Fixa els costos del programa formatiu.
  Determina les necessitats formatives de l'empresa (p. ex., si és necessari formar els treballadors en un nivell avançat d'anglès, màrqueting, negociació, ofimàtica, etc.).
  Estudia les possibles subvencions a la formació que atorguen diferents organismes de l'àmbit europeu, autonòmic i estatal.
  Realitza els tràmits per sol·licitar les subvencions.
  Determina les hores de cada curs i el professor que els imparteix.
  Indica la metodologia i el sistema d'avaluació del curs.
 • Controla l'eficàcia del pla de formació.
  Fa un informe de seguiment on avalua el nivell de satisfacció dels participants, l'eficàcia del pla formatiu i el nivell d'aplicació d'allò après durant la formació, al lloc de treball. Amb tota aquesta informació determina l'impacte de la formació en l'estratègia de la companyia.
  Lliura l'informe a l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE