Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Descripció

És un expert en desenvolupament professional. Ajuda i assessora els diferents professionals a aconseguir els objectius laborals desitjats, tot adequant aquests objectius a la realitat de la persona.
Els seus clients seran, per norma general, treballadors freelance que segueixen una trajectòria professional flexible pel seu compte. A Internet predomina aquest tipus d'economia d'agents lliures i executius de les TIC, per a qui és bàsic no cometre errors en l'enfocament de la carrera professional. Tanmateix, això no exclou que, per exemple, una multinacional contracti un coach per tal d'ubicar els seus treballadors en la posició en què rendeixin millor dins de l'empresa, tot adequant-se als seus objectius i les seves condicions personals.

Tasques

 • Analitza la situació inicial de l'individu a l'entorn laboral.
  Coneix i avalua el punt de partida professional de la persona a la qual ha d'assessorar.
  Analitza les necessitats de la persona i el context en el qual està treballant.
 • Fa recerca en el camp d'especialitat laboral del client.
  Realitza un estudi qualitatiu a través d'entrevistes amb altres professionals de la mateixa àrea per comprovar perspectives de futur, possibilitats, etc.
  Recopila informació a la xarxa de publicacions, universitats i portals on-line d'ocupació.
  S'informa en empreses de contractació de personal sobre quina és la demanda d'un tipus de professionals en concret, amb quines condicions laborals es troben, etc.
 • Proposa variables per progressar laboralment.
  Proposa les accions de millora que el professional necessita al seu àmbit de treball.
  Concreta objectius finals i intermedis.
  Negocia amb el professional la metodologia de treball (contingut, controls i terminis) més adequada per a la consecució dels objectius proposats.
 • Realitza el seguiment del canvi.
  Realitza un seguiment periòdic, segons el que s'ha pactat, de l'evolució del professional respecte dels seus objectius.
  Reforça els avenços i corregeix les desviacions.
  Recapitula el grau d'assoliment dels objectius establerts.
  Avalua l'aprenentatge obtingut del procés.
  Fa possible que el professional pugui endegar plans de desenvolupament successius en el futur, ja sigui de forma autònoma o guiada.
 • S'encarrega del suport on-line al treballador:
  Dóna suport periòdicament al client a través de les noves tecnologies (webcam, xat, correus electrònics, etc.).
  Soluciona problemes puntuals i imprevistos amb l'ajuda del caràcter immediat de les tecnologies de la informació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE