Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal del/de la tècnic/a de desenvolupament de producte és la d'identificar noves oportunitats de negoci en qualsevol branca del sistema financer i dissenyar productes que hi tinguin cabuda, per exemple, dipòsits bancaris, hipoteques o paquets d'inversió. També s'encarrega de gestionar un o diversos productes des del seu llançament fins a la seva substitució.

Tasques

Les tasques associades al perfil de tècnic/a de desenvolupament de producte són les següents:
  • Elaborar estudis de mercat per analitzar la viabilitat comercial dels productes oferts.
  • Analitzar els resultats dels productes comercialitzats per l'empresa i per la competència, dissenyant enquestes i qüestionaris d'opinió i de qualitat, entre d'altres instruments.
  • Detectar les necessitats financeres de la població i dissenyar productes financers que hi donin resposta.
  • Gestionar el llançament de nous productes elaborant estratègies de venda, màrqueting, comunicació i distribució.
  • Proposar característiques de diferenciació que aportin valor afegit als productes financers ja dissenyats.
  • Cercar nous canals de distribució.
  • Participar en l'estratègia de màrqueting de l'empresa aconsellant sobre segments concrets de mercat i sobre noves oportunitats de negoci.
  • Elaborar documentació tècnica sobre els nous productes dissenyats, per exemple, manuals de producte, presentacions per a la xarxa comercial, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE