Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'ocupació de vigilant de seguretat està regulada per la normativa de seguretat privada (Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, i la normativa que se'n deriva). El vigilant de seguretat s'encarrega de la vigilància i protecció de béns mobles i immobles a l'interior dels edificis o propietats privades on presta els serveis. Només en determinades situacions (fixades per la normativa de seguretat privada) pot prestar el servei a l'exterior dels edificis.

Una de les característiques d'aquesta ocupació és que només pot dur a terme les funcions assignades per la normativa i té prohibit dur a terme simultàniament una altra tasca que no sigui la de vigilant. És una ocupació en què s'exigeix confidencialitat.

Tasques

Les tasques d'un vigilant de seguretat queden fixades per la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, i la normativa que se'n deriva. Entre les principals, es destaca que el vigilant:
  • Vigila i protegeix béns mobles i immobles, així com a les persones que s'hi puguin trobar. Per tant, realitza les comprovacions, els registres i les prevencions necessàries, com pot ser fer una ronda de vigilància, comprovar els tancaments, etc.
  • Controla els accessos a immobles. Efectua controls d'identitat de les persones que accedeixen a l'immoble o bé un cop hi són a dins. No pot retenir la documentació personal de l'usuari que està identificant però, en canvi, sí que pot impedir-li l'entrada.
  • Evita els actes delictius o les infraccions en relació amb l'objecte de la seva protecció, i posa immediatament a disposició dels membres de les forces i els cossos de seguretat els delinqüents, així com els instruments, efectes i proves dels delictes, sense que pugui procedir a interrogar-los.
  • Efectua la protecció de l'emmagatzematge, recompte, classificació i transport de diners, valors i objectes valuosos.
  • Comprova l'estat del funcionament dels sistemes de seguretat i comunicació. Quan es fa càrrec del servei, a l'inici del treball, verifica que tots els sistemes de seguretat funcionin bé i estiguin en bon estat.
  • Presta el servei de verificació personal d'alarma. En relació amb el funcionament de les centrals d'alarma, quan ha saltat una alarma s'envia el vigilant que verifica l'estat, el qual es desplaça al lloc i inspecciona el local o l'edifici afectat amb la finalitat de facilitar a les forces i els cossos de seguretat la informació sobre la possible comissió de fets delictius.
  • Col·labora i auxilia les forces i els cossos de seguretat. La normativa de seguretat privada estableix la subordinació de les empreses de seguretat privada a la seguretat pública. Per tant, el vigilant de seguretat té el deure de col·laborar i auxiliar i de comunicar qualsevol informació o circumstància rellevant que permeti prevenir, mantenir o restablir la seguretat ciutadana.
  • Utilitza, si l'empresa disposa d'unitats canines, el suport de gossos ensinistrats per realitzar les tasques que tingui encomanades. En aquest cas, ha de ser expert en el tractament i maneig de gossos.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE