Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de muntatge i instal·lació.
Tècnic/a instal·lador de xarxes de fibres òptiques.

Descripció

S'encarrega d'instal·lar, configurar, posar a punt i mantenir els sistemes i xarxes de fibra òptica que permeten la transmissió d'audiovisuals i el processament de dades seguint els plànols i esquemes fixats.

Tasques

  • S'encarrega de desplegar les línies de cablejat a partir del disseny de la xarxa que elabora l'enginyer de telecomunicacions en coordinació amb el responsable de l'obra civil (si s'escau).
  • Instal·la i configura els diferents components i subsistemes necessaris perquè el client rebi els serveis contractats. Aquests components són amplificadors, terminals de comunicació, centraletes-PABX, concentradors, mòdems, moduladors, etc.
  • Realitza el test d'instal·lació i posada a punt dels components (connectors, amplificadors) i dels equips de comunicacions amb l'objectiu de garantir la qualitat i fiabilitat requerides respectant els costos acordats.
  • Verifica el muntatge dels equips en caixes, plafons o armaris.
  • Comprova, mitjançant l'instrumental adequat, que l'atenuació a través de les soldadures de la fibra òptica estigui dins els valors especificats.
  • Executa els plans de manteniment correctiu.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE