Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Descripció

És la persona responsable de la seguretat dels sistemes informàtics de l'empresa. Les seves funcions principals consisteixen a analitzar i identificar les necessitats de protecció per evitar intrusions externes o fugues de dades de la mateixa companyia. Aquest/a professional ha d'estar preparat per enfrontar-se habitualment a situacions crítiques, com l'entrada d'un virus o una avaria, que haurà de resoldre.

El/la tècnic/a de seguretat ha d'actualitzar diàriament els seus coneixements sobre els nous programes antivirus que surten al mercat en matèria de seguretat informàtica i tipus de proteccions, i també sobre les noves amenaces, com virus i sistemes d'atac.

Tasques

 • Restringeix l'accés a les persones usuàries i a la informació, segons les seves responsabilitats o funcions dins l'empresa.
 • Defineix les polítiques sobre quina informació es dóna o es fa pública (i quina no) a les persones usuàries, seguint les instruccions de la direcció de l'empresa.
 • Aconsella sobre la necessitat d'implementar barreres com els firewalls (tallafocs), antivirus, software de detecció d'intrusions i proxies, per evitar que ningú no aconsegueixi introduir-se en el sistema informàtic de l'empresa.
 • Controla de manera exhaustiva els possibles forats de seguretat que hi hagi dins l'empresa (com la realització de còpies d'informació de la companyia sense autorització, l'enviament de correus electrònics a adreces de correu personals dels empleats, etc.).
 • Intenta oferir sempre una alternativa coherent a cada problema de seguretat, tot evitant en la mesura del que sigui possible que es contradigui amb els procediments prèviament establerts.
 • Dissenya un sistema perquè es realitzin periòdicament còpies de seguretat dels arxius o de les bases de dades sense interrompre'n el funcionament normal.
 • En cas que un virus o qualsevol altre tipus de programa maliciós hagi penetrat en el sistema informàtic o en algun ordinador concret de l'empresa, el/la tècnic/a en seguretat informàtica ha de pendre les mesures necessàries per eliminar-lo.
 • Ha d'estar informat/da sobre les últimes versions dels programes antivirus que surten al mercat, ja que s'actualitzen diàriament a causa de l'aparició constant de nous virus.
 • Estableix procediments i realitza revisions constants per mantenir la seguretat del sistema.
 • Comprova les vulnerabilitats que pugui tenir el sistema i formula tècnicament els canvis i millores necessaris per garantir la seguretat de les dades.
 • Ha d'avaluar els danys que es produeixin en cas d'un atac extern, per exemple d'un virus, i recuperar les dades.
 • Adequa els sistemes informàtics de l'empresa a la normativa vigent: Llei orgànica de protecció de dades (LOPD).
 • Defineix la formació dels/de les treballadors/es sobre mesures generals de seguretat informàtica així com les mesures i polítiques específiques de l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE