Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de reparació d'equips electrònics; Tècnic/a de reparació d'equips de so i imatge; Mecànic/a en electrònica

Descripció

Aquest professional repara equips electrònics d'àudio i vídeo en condicions de qualitat, seguretat i temps de resposta adequat.
Exerceix la seva activitat en petites i mitjanes empreses als sectors dedicats a equips electrònics d'àudio i vídeo, bé en un servei tècnic o per compte propi. També pot desenvolupar la seva tasca en el sector de la reparació de electrodomèstics i en la instal·lació i reparació d'equips telefònics i telemàtics.

Tasques

 • Repara equips electrònics fonts d'àudio:
  Verifica els símptomes de la disfunció, diagnostica i localitza l'avaria.
  Munta, desmunta i substitueix els elements mecànics (plats, cassetes, servosistemes d'enfocament, seguiment) i els elements elèctrics/electrònics (components, targetes, mòduls...).
  Ajusta i comprova els diferents subsistemes mecànics i electrònics.
  Comprova el restabliment dels paràmetres de l'equip i la fiabilitat del conjunt de l'equip en funció de la dels components, tant els substituïts com els que no.
 • Repara equips electrònics de tractament del senyal d'àudio:
  Verifica l'avaria o la disfunció d'acord amb el protocol tècnic d'intervenció establert.
  Munta i desmunta l'equip (receptor, amplificador, equalitzador, etc.), assegurant-ne la integritat.
  Munta, desmunta i substitueix els elements electrònics de l¿equip (components, mòduls, targetes...).
  Ajusta i comprova els subsistemes electrònics (preamplificadors, filtres, equalitzadors...).
  Determina la fiabilitat del conjunt de l'equip, una vegada efectuada la reparació en funció de la dels components, tant els substituïts com els que no.
 • Repara receptors de televisió i sistemes de vídeo projecció:
  Diagnostica i localitza l'avaria amb el suport de la documentació tècnica.
  Munta i desmunta l'aparell seguiment la consulta de la documentació tècnica (plànols, esquemes i procediments establerts).
  Ajusta i comprova els subsistemes electrònics dels equips receptors de TV i videoprojecció (escombrat, enfocament, acceleració, luminància, crominància, etc.).
  Realitzada la reparació comprova la fiabilitat del conjunt de l'equip.
 • Repara reproductors i gravadors de senyals de vídeo i elements complementaris i equips electrònics de captació i tractament de senyal de vídeo:
  Determina i localitza l'avaria, a partir de les proves de funcionament i la documentació tècnica.
  Munta, desmunta i substitueix els elements mecànics i òptics de l'equip (unitat òptica, mecanisme de càrrega i expulsió. Servomecanismes, electromecànica del focus...).
  Ajusta i comprova tant el restabliment del paràmetres (òptics, mecànics i electrònics) de l'equip als valors correctes referenciats en la documentació del mateix, com els subsistemes electrònics dels equips (preamplificadors de senyal, control de guany, fixació del nivell de negre...).
  Determina la fiabilitat del conjunt, una vegada realitzada la reparació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE