Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a en cap de radiodifusió

Descripció

Aquest professional realitza les planificacions dels projectes i serveis de radiodifusió vinculats a l'emissió de ràdio i TV (analògica i digital) i als radioenllaços.

S'encarrega del disseny, l'avaluació, l'execució i el control dels projectes des de la seva concepció fins el moment que l'estació és totalment operativa. També dirigeix i coordina l'equip de projecte. A més a més, s'encarrega de la gestió econòmica, viabilitat, planificació i elaboració dels plans de risc i dels subsegüents plans de contingència (plans per resoldre situacions eventuals de crisi que es poden produir durant el projecte o la provisió de serveis).

Tasques

  • Es responsabilitza de l'anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica dels projectes de radiodifusió.
  • Elabora el pla de projecte i aprova la documentació que s'ha de presentar als organismes oficials.
  • Prepara i, si cal, executa els plans de risc i contingència (accions precises orientades a recuperar les funcions crítiques del projecte en el mínim temps possible quan es produeix una contingència que afecta directament les operacions del projecte).
  • Dirigeix i coordina l'equip de persones que hi participen, organitzant i distribuint les tasques a fi d'assolir amb èxit la materialització del projecte.
  • S'encarrega del seguiment del projecte i vetlla pel compliment dels terminis, la qualitat i els costos establerts.
  • En alguns casos, també s'encarrega de coordinar i dirigir el departament de radiodifusió, on desenvolupa les tasques següents: interacciona amb la resta de departaments de l'empresa; en gestiona el pressupost; planifica el creixement i l'adaptació del departament a les noves tecnologies, i supervisa i aprova els requeriments per a la compra i reemplaçament dels equips de les estacions.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE