Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Administrador/a de xarxes

Descripció

L'administrador/a de xarxes té a càrrec seu l'administració de la xarxa, en general la xarxa LAN i WAN (àrea local i àrea ampla), i tot el seu entorn, és a dir: el hardware, el software de sistema, el software d'aplicacions i totes les configuracions. Es dedica principalment a gestionar i administrar els sistemes i/o a millorar-los.

Gairebé totes les tecnologies majoritàries d'avui en dia es recolzen en les xarxes i la connectivitat. A mesura que avancen aquestes tecnologies també avancen les xarxes. Així, en una vessant més moderna, aquesta ocupació també pot implicar tasques relacionades amb l'arquitectura de continguts al núvol (Cloud Arquitecture), com la programació de la instal·lació i configuració dels paràmetres dels serveis al núvol o la supervisió de la correcta transferència de dades.

Tasques

 • Controla la instal·lació de la xarxa.
  S'encarrega d'escollir al mercat l'equipament necessari, tant si és per complir certs requisits com per desenvolupar una millora de la xarxa, i de vegades treballa amb la persona encarregada de l'administració de sistemes.
  En alguns casos pot participar en el disseny original de la xarxa, per la qual cosa ha de mantenir sempre l'equilibri entre beneficis i cost.
  Aquest/a professional no s'ocupa de la instal·lació de la xarxa a escala bàsica: se n'encarreguen els/les proveïdors/es o l'equip tècnic de la mateixa empresa; en canvi, sí que es fa càrrec de la configuració específica o, si pertoca, de la incorporació d'equipament perifèric.
  S'ocupa de verificar el funcionament del software i del hardware.
 • Gestiona el manteniment de la xarxa.
  Ha de realitzar programes de software per configurar la xarxa i els seus dispositius.
  És la persona encarregada d'assignar direccions IP quan es dóna d'alta un ordinador i qui gestiona l'accés de persones i dades a la xarxa; per tant és qui controla el flux de dades i gestiona les incidències que se'n derivin.
  És important que conegui bé el hardware amb què treballa per poder-lo manejar correctament.
  Assigna direccions de xarxa, protocols d'enrutament i taules d'encaminament.
  S'encarrega del manteniment dels routers (i dels seus protocols) i dels switches, tallafocs, etc.
 • Ofereix servei a l'usuariat.
  Soluciona els problemes que puguin sorgir, dóna d'alta els dispositius necessaris per la plantilla (impressores, drivers de diferents serveis, etc.)
  De vegades es dedica a la formació de persones usuàries perquè utilitzin la xarxa més eficaçment.
 • En alguns casos ha de fer un seguiment de la xarxa.
  Si no existeix una figura tècnica de gestió de xarxes, s'ocupa de la transmissió de les dades, controlant-ne el flux, la fiabilitat, la redundància (les xarxes robustes requereixen redundància: si els falla un enllaç han de tenir camins alternatius per poder continuar operant per elles mateixes) i el rendiment.
  S'ocupa de les reparacions físiques: soluciona els problemes que puguin sorgir en els dispositius (reconfiguració de routers, switches, tallafocs, etc).
 • S'encarrega de la seguretat informàtica de la xarxa.
  Aquest/a professional s'ocupa de la confidencialitat de la informació: impedeix que es pugui accedir a les dades des de l'exterior, i també estableix un sistema de permisos per a la xarxa interna.
  S'encarrega dels processos d'autentificació de les persones usuàries.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE