Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Administrador/a de xarxes

Descripció

L'administrador de xarxes té a càrrec seu l'administració de la xarxa, en general la xarxa LAN i WAN (àrea local i àrea ampla), i tot el seu entorn, és a dir: el hardware, el software de sistema, el software d'aplicacions i totes les configuracions. Es dedica principalment a gestionar i administrar els sistemes i a millorar-los.

Tasques

 • Controla la instal·lació de la xarxa.
  S'encarrega d'escollir al mercat l'equipament necessari, tant si és per complir certs requisits com per desenvolupar una millora de la xarxa, i de vegades treballa amb l'administrador de sistemes. En alguns casos pot participar en el disseny original de la xarxa, per la qual cosa ha de mantenir sempre l'equilibri entre beneficis i cost.
  Aquest professional no s'ocupa de la instal·lació de la xarxa a escala bàsica: se n'encarreguen els proveïdors o els tècnics de la mateixa empresa; en canvi, sí que es fa càrrec de la configuració específica o, si pertoca, de la incorporació d'equipament perifèric.
  S'ocupa de verificar el funcionament del software i del hardware.
 • Gestiona el manteniment de la xarxa.
  Ha de realitzar programes de software per configurar la xarxa i els seus dispositius.
  És l'encarregat d'assignar direccions IP quan es dóna d'alta un ordinador. Ha d'actuar com a "lampista" de la xarxa, és a dir, ha de controlar i arreglar els embussos o "degotejos" de dades. És important que conegui bé el hardware amb què treballa per poder-lo manejar correctament.
  Assigna direccions de xarxa, protocols d'enrutament i taules d'encaminament.
  S'encarrega del manteniment dels routers (i dels seus protocols) i dels switches, tallafocs, etc.
 • Ofereix servei a l'usuari.
  Soluciona els problemes que puguin sorgir, dóna d'alta els dispositius necessaris per a cada empleat (impressores, drivers de diferents serveis, etc.)
  De vegades es dedica a la formació d'usuaris perquè utilitzin la xarxa més eficaçment.
 • En alguns casos ha de fer un seguiment de la xarxa.
  Si no existeix la figura del tècnic de gestió de xarxes, s'ocupa de la transmissió de les dades, controlant-ne el flux, la fiabilitat, la redundància (les xarxes robustes requereixen redundància: si els falla un enllaç han de tenir camins alternatius per poder continuar operant per elles mateixes) i el rendiment.
  S'ocupa de les reparacions físiques: soluciona els problemes que puguin sorgir en els dispositius (reconfiguració de routers, switches, tallafocs, etc).
 • S'encarrega de la seguretat informàtica de la xarxa.
  Aquest professional s'ocupa de la confidencialitat de la informació: impedeix que es pugui accedir a les dades des de l'exterior, i també estableix un sistema de permisos per a la xarxa interna.
  S'encarrega dels processos d'autentificació dels usuaris.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE