Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Descripció

El desenvolupament de software és el procès de crear, testejar, depurar i mantenir el conjunt dels programes, procediments i documentació relatius a alguna tasca informàtica. Incorpora la conceptualització, programació, testeig, documentació i resolució de bugs o errors en la creació i el manteniment d'aplicacions i frameworks donant com a resultat un producte de programari.

Aquest/a professional pot ser especialista en una àrea o fer dedicar-se a la programació generalista i escriure codi en diversos llenguatges de programació (p.e. C, C++, C#, Java, JavaScript, Python...) i frameworks o sistemes (p.e. AngularJS, Git...). El títol i la descripció de l'ocupació poden variar segons els llenguatges de programació emprats, l'organització o la naturalesa del projecte.

El programari es pot desenvolupar per una gran varietat de propòsits com la producció d'entorns gràfics, el tractament de senyal multimèdia, la gestió de la informació o la creació d'Application Programming Interfaces (APIs) a mida, que es poden dissenyar específicament per clients/empreses, per suplir les necessitats del públic general o per a ús personal. En alguns casos els desenvolupament d'aplicacions es du a terme per a serveis en el núvol (Cloud Development).

Les innovacions tècniques en la programació (tecnologies informàtiques avançades, eines de programació, llenguatges més sofisticats o amb noves funcionalitats) redefineixen el paper del/de la desenvolupador/a de software i redefineixen bona part de la feina de programació realitzada avui en dia.

Tasques

La feina de desenvolupament de programari estàndard inclou, entre d'altres, les tasques següents:
  • Investiga, dissenya, implementa i gestiona nous programes.
  • Prova, avalua i verifica programes nous o existents.
  • Identifica àrees per a modificacions en programes existents i les desenvolupa.
  • Escriu i implementa de codi eficient i en millora l'operativitat.
  • Desplega d'eines, processos i mètriques de programari per assegurar la qualitat.
  • Manté i actualitzar sistemes existents.
  • Assegura la bona integració i funcionament de plug-ins i APIs.
  • Treballa estretament amb altres desenvolupadors/es, dissenyadors/es d'UX, analistes de sistemes i empreses.
  • Ofereix assessorament sobre tecnologia a altres empreses o professionals.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE