Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a en cap de comunicacions per cable.

Descripció

Aquest professional s'encarrega de gestionar i dirigir els projectes de sistemes de comunicació per cable. Ha de garantir que la infraestructura i els subsistemes de les instal·lacions de transport per cable es realitzin amb la qualitat i la fiabilitat requerides respectant els costos acordats.

També s'encarrega de la gestió econòmica, viabilitat, planificació, elaboració i execució dels plans de risc i de contingència (plans per resoldre situacions eventuals de crisi que es poden produir en un projecte).

Tasques

  • Es responsabilitza de l'anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica dels projectes.
  • Planifica el projecte: en formula els objectius i fa una previsió de les despeses, el temps i els recursos que són necessaris per dur-lo a terme.
  • Elabora, i si escau executa, els plans de risc i contingència (conjunt d'accions precises orientades a recuperar les funcions crítiques de la xarxa en el mínim temps possible, quan es produeix una eventualitat que afecta directament les operacions.
  • Dirigeix l'equip del projecte: administra de manera adequada els recursos i coordina les persones i les àrees implicades en els diferents projectes que gestiona.
  • Controla i fa el seguiment de tots els processos que es duen a terme durant el desenvolupament i la execució d'un projecte.
  • Supervisa els plans globals del projecte i aprova la documentació que s'ha de presentar als organismes oficials.
  • Vetlla pel compliment dels objectius, els terminis, la qualitat i els costos establerts de bon principi. Gestiona i resol els conflictes que puguin aparèixer.
  • Quan no se n'ocupa directament el client, s'encarrega de la gestió de les empreses subcontractades per a l'execució dels projectes de cablejat (instal·ladors de cable, empreses d'excavacions, etc.), així com del seguiment de l'obra civil i de la coordinació entre terceres parts i el client.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE