Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Sysadmin

Descripció

L'administrador de sistemes s'ocupa dels sistemes informàtics d'una empresa. Les seves competències comprenen els equips informàtics (hardware), els programes (software), la comunicació entre ordinadors (xarxes informàtiques) i els sistemes operatius.

S'encarrega que tot el sistema informàtic funcioni correctament, per crear així un entorn en què el personal de l'empresa pugui fer la seva feina de manera efectiva.

Aquest professional té un ventall molt gran d'activitats segons les dimensions i les necessitats de l'empresa en què treballi, des del disseny, la compra d'equipament o la instal·lació, fins al seu manteniment. En general, ha de saber com solucionar necessitats i problemes, i formar-se contínuament.

Tasques

 • És el responsable de la instal·lació d'equipament, tant de hardware com de software.
  Estudia les necessitats de l'empresa i decideix quines mesures ha de prendre: compra de dispositius informàtics a una empresa externa o elaboració d'un projecte intern.
  Si cal, s'encarrega de la compra d'equips i de paquets informàtics; estudia l'oferta del mercat, i analitza costos i avantatges de cada proveïdor.
  En cas que l'equipament adquirit no estigui configurat, s'encarrega d'instal·lar-lo correctament, ja sigui programant els equips o elaborant un software d'aplicacions.
  Per a la gestió correcta dels equipaments nous, l'administrador ha d'estudiar a fons els manuals i preparar-se detingudament. Així s'aprofitaran al màxim les prestacions.
  De vegades els usuaris dels equips reben formació, sobretot en cas que hi hagi software nou.
  Respon consultes tècniques que puguin tenir els diferents usuaris.
 • S'encarrega que tot el sistema funcioni correctament.
  Gestiona els sistemes operatius, actualitza prestacions, si és necessari.
  És responsable del manteniment del sistema; s'ocupa de les incidències dels usuaris, i resol els problemes que els sorgeixen.
  Soluciona incidències tant de hardware com de software.
  Monitoritza els diferents sistemes.
 • En alguns casos configura les estacions de treball: gestió de comptes, de quota de disc, permisos.
 • Investiga tecnologia nova i la implementa.
  En alguns casos, l'administrador de sistemes té responsabilitats en el disseny de projectes.
  Idea i desenvolupa programes informàtics per millorar l'eficiència del sistema.
 • Gestiona la xarxa informàtica.
  Desenvolupa les tasques d'aplicacions de les xarxes i dóna d'alta els usuaris, obrint comptes d'e-mail, restablint contrasenyes, etc.
  S'encarrega de la gestió de la connexió a Internet
  Incorpora equips a la xarxa. Poden ser ordinadors, impressores, centraletes, etc.
 • Es responsabilitza de la seguretat informàtica.
  Garanteix la integritat de la informació: impedeix que agents externs puguin accedir a la intranet i malmetre la informació que conté, i s'ocupa també d'emmagatzemar la informació periòdicament, per tal de protegir les dades.
  Planifica, coordina i implementa mesures de seguretat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE