Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Descripció

L'àmbit d'aquesta ocupació són els projectes de fabricació de satèl·lits artificials que incorporen aplicacions diverses, com ara serveis de navegació, comunicació, meteorologia o de teledetecció per satèl·lit, entre d'altres. En aquests projectes espacials, hi distingim dues parts fonamentals:

  • El segment embarcat: la part del software instal·lada al satèl·lit. En aquesta part qui programa s'encarrega de dissenyar, programar, instal·lar i provar les aplicacions informàtiques que viatjaran al satèl·lit (on-board).
  • El segment terrestre: tot el conjunt de sistemes (estacions base, xarxes de comunicacions, etc.) que s'empren per comunicar-se amb el satèl·lit. En definitiva són els sistemes que fan possible la recepció i l'enviament de la informació necessària per executar les tasques per a les quals van ser construïdes aquestes aplicacions. En aquesta part qui programa s'encarrega de la part de l'aplicació que es troba a la Terra: dissenya, programa, instal·la i prova els mòduls de comunicació amb el satèl·lit. També s'encarrega de l'obtenció de dades i la presentació de la informació a la persona usuària.

Tasques

  • Defineix el sistema i els protocols de comunicació entre l'estació terrestre i el satèl·lit, cosa que li exigeix un domini del sistema complet (hardware i software) i un coneixement ampli tant del segment terrestre com de l'embarcat.
  • També s'ocupa del disseny de les bases de dades i posa en pràctica el mitjà pel qual l'usuari final pot accedir a aquestes dades: el que s'anomena capa de presentació als usuaris del sistema o GUI (Graphic User Interface).
  • Participa en el disseny funcional (les tasques que ha d'executar l'aplicació) i tècnic (com les ha d'aplicar).
  • Un cop definit el projecte, s'encarrega de programar-ne el codi per tal d'acomplir les especificacions funcionals amb l'ajuda de la tecnologia informàtica adequada a les característiques del projecte (ADA, C, C++, Java, Visual C++, Visual Basic, etc.). Aquests llenguatges es caracteritzen per ser molt segurs, amb requeriments estrictes per garantir fiabilitat, contenen mecanismes especials per a la gestió de successos concurrents en un entorn en temps real (real time), cosa que els fa especialment idonis per a les aplicacions que s'executen al satèl·lit.
  • És responsable de les proves i de la posada a punt del sistema per dur a terme el que s'anomena tunning, que correspon a un ajustament o regulació del conjunt abans que el sistema passi a la fase d'explotació. Aquesta fase és molt important en aquest tipus de projectes, ja que s'ha de garantir un funcionament adequat un cop el satèl·lit sigui a l'espai.
  • S'encarrega de gestionar qualsevol incidència i de definir un protocol per a detectar errors i per a solucionar possibles problemes en el programari un cop el satèl·lit estigui operatiu.
  • Durant el procés, genera i gestiona la documentació necessària: documentació tècnica sobre el projecte i manual d'usuari.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE