Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Descripció

L'àmbit d'aquesta ocupació són els projectes de fabricació de satèl·lits artificials que incorporen aplicacions diverses, com ara serveis de navegació, comunicació, meteorologia o de teledetecció per satèl·lit, entre d'altres. En aquests projectes espacials, hi distingim dues parts fonamentals:

  • El segment embarcat: la part del software instal·lada al satèl·lit. En aquesta part qui programa s'encarrega de dissenyar, programar, instal·lar i provar les aplicacions informàtiques que viatjaran al satèl·lit (on-board).
  • El segment terrestre: tot el conjunt de sistemes (estacions base, xarxes de comunicacions, etc.) que s'empren per comunicar-se amb el satèl·lit. En definitiva són els sistemes que fan possible la recepció i l'enviament de la informació necessària per executar les tasques per a les quals van ser construïdes aquestes aplicacions. En aquesta part qui programa s'encarrega de la part de l'aplicació que es troba a la Terra: dissenya, programa, instal·la i prova els mòduls de comunicació amb el satèl·lit. També s'encarrega de l'obtenció de dades i la presentació de la informació a la persona usuària.

Tasques

  • Defineix el sistema i els protocols de comunicació entre l'estació terrestre i el satèl·lit, cosa que li exigeix un domini del sistema complet (hardware i software) i un coneixement ampli tant del segment terrestre com de l'embarcat.
  • També s'ocupa del disseny de les bases de dades i posa en pràctica el mitjà pel qual l'usuari final pot accedir a aquestes dades: el que s'anomena capa de presentació als usuaris del sistema o GUI (Graphic User Interface).
  • Participa en el disseny funcional (les tasques que ha d'executar l'aplicació) i tècnic (com les ha d'aplicar).
  • Un cop definit el projecte, s'encarrega de programar-ne el codi per tal d'acomplir les especificacions funcionals amb l'ajuda de la tecnologia informàtica adequada a les característiques del projecte (ADA, C, C++, Java, Visual C++, Visual Basic, etc.). Aquests llenguatges es caracteritzen per ser molt segurs, amb requeriments estrictes per garantir fiabilitat, contenen mecanismes especials per a la gestió de successos concurrents en un entorn en temps real (real time), cosa que els fa especialment idonis per a les aplicacions que s'executen al satèl·lit.
  • És responsable de les proves i de la posada a punt del sistema per dur a terme el que s'anomena tunning, que correspon a un ajustament o regulació del conjunt abans que el sistema passi a la fase d'explotació. Aquesta fase és molt important en aquest tipus de projectes, ja que s'ha de garantir un funcionament adequat un cop el satèl·lit sigui a l'espai.
  • S'encarrega de gestionar qualsevol incidència i de definir un protocol per a detectar errors i per a solucionar possibles problemes en el programari un cop el satèl·lit estigui operatiu.
  • Durant el procés, genera i gestiona la documentació necessària: documentació tècnica sobre el projecte i manual d'usuari.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE