Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'expert/a en Big Data és el professional que dissenya el procés d'aplicació de sistemes Big Data en empreses, el que inclou: analitzar les necessitats relacionades amb l'explotació de les dades (quantificació del volum de dades a tractar, anàlisi de la tipologia de dades, i capacitat d'emmagatzematge); dimensionar el sistema en funció d'aquestes necessitats; dissenyar i planificar la seguretat del sistema; realitzar-ne el seguiment; i donar suport a la seva implantació, el que inclou la formació del personal de l'empresa en el funcionament del sistema Big Data o la participació en el desenvolupament estratègic de l'empresa, traslladant informació sobre les possibilitats que proporciona el Big Data.


L'expert en Big Data treballa, habitualment, en empreses de consultoria tecnològica que dissenyen aplicacions per a servidors en entorns Java/J2EE, Oracle, Microsoft, Host/Cobol, entre altres, i integren solucions de seguretat o de business intelligence, així com hadoop, Hive i Pig.

Tasques

Analitza les necessitats relacionades amb l'explotació de dades:

  • Quantifica el volum de dades a tractar i les de l'univers digital (Internet, xarxes socials, etc.) que ha de gestionar.
  • Analitza la tipologia de dades a gestionar (text, vídeo, imatges, etc.), l'ús que cal fer-ne (estàtic o dinàmic), i el dimensionament de l'ample de banda necessari per tractar-la.
  • Identifica la capacitat d'emmagatzematge necessària per poder gestionar el volum de dades quantificat amb seguretat.

Implanta el sistema Big Data:

  • Proposa la solució de Big Data més adequada tenint en compte les anàlisis efectuades, i dirigeix i gestiona la seva implementació.
  • Estableix el sistema de seguretat per preveure riscos (xifrat de les dades, rastreig de malwares o sistemes de fuga, entre altres).
  • Preveu possibles incidències en la implementació del sistema Big Data i resol les que es puguin derivar de la seva integració definitiva.

Fa seguiment del sistema i dóna suport a la implantació:

  • Realitza les comprovacions necessàries per assegurar-se que el sistema funciona correctament: tests de qualitat, proves pilot, etc.
  • Forma el personal en el funcionament del sistema Big Data implementat.
  • Participa en el desenvolupament estratègic de l'empresa, traslladant informació sobre les possibilitats que proporciona el Big Data i plantejant noves solucions.
  • Elabora documentació tècnica del projecte Big Data: disseny de l'estructura, justificació del seu plantejament i descripció de les funcionalitats.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE