Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La comunicació interna és una eina de comunicació corporativa que s'adreça als públics interns (personal treballador) i constitueix la matèria primera bàsica de tota organització, a la qual individus diferents comparteixen objectius lligats a tasques i vinculats a un ordre de relacions.

El/la responsable en comunicació interna ha d'organitzar la seva feina en torn a tres eixos: les relacions professionals (normes i rols); les de convivència (comunicació informal entre individus); i les d'identitat, lligades a la cultura corporativa (conjunt d'hàbits que atorga sentit a la percepció dels actors i que creen sentiments relacionats amb el sentit de pertinença o d'exclusió).

La filosofia de comunicació interna està lligada a la filosofia de management, als seus valors fundacionals corporatius i a la cultura corporativa (conjunt de valors, referències, ritus i signes que fonamenten la concepció que la organització té sobre ella mateixa i condicionen el clima laboral).

En funció de la situació jeràrquica dels públics interns, els missatges poden circular en direcció vertical descendent, horitzontal o transversal, però l'objectiu del/de la responsable en comunicació interna és que es generin fluxos de comunicació vertical ascendent de manera espontània, sense temors a represàlies per part dels/de les superiors i que s'eliminin totalment els rumors interns, tot creant un clima de confiança.

Tasques

Les tasques pròpies del o la professional responsable en comunicació interna consisteixen fonamentalment en:
 • Investigació i issues management (gestió de temes públics) intern permanent.
  Principalment identificar les polítiques públiques emergents que afectin a una organització.
  Anàlisi de l'entorn polític, social i econòmic.
  Anàlisi de l'actualitat.
  Anàlisi de la legislació vigent.
 • Actualització del mapa de públics interns.
  Anàlisi dels públics interns (personal, accionistes, sindicats) amb els que l'empresa ha de comunicar-se per executar la seva estratègia de comunicació i identitat corporatives.
  Segmentació dels col·lectius interns en grups homogenis.
  Definició quantitativa i qualitativa del perfil dels públics interns i de la comunicació necessària per cadascun d'ells.
 • Disseny del pla de comunicació interna.
  Auditoria de comunicació interna.
  Mapa dels públics interns.
  Establiment dels objectius.
  Elaboració dels grans missatges i idees força a comunicar.
  Guió d'actuació i gestió de recursos.
  Sistema de difusió, decisió dels suports de comunicació.
  Decisió del calendari.
  Determinar els emissors.
  Elaboració del pressupost.
 • Creació d'un mapa de relleus dels públics interns.
  Assumiran el paper d'informadors/es (presidència, direcció de Comunicació, cap de la revista de l'empresa, direcció de RRHH o direcció de departament acostumen a ser les més adequades) i que, en termes tècnics, es denominen "relleus".
 • Identificar els stakeholders (segmentació del públics interns).
  Identificació i priorització dels stakeholders.
  Diàleg amb els stakeholders.
  Establir compromisos amb els stakeholders.
  Comunicació i informació amb els stakeholders.
 • Crear un mapa d'aliances dels stakeholders.
  Anàlisi dels públics externs amb els que l'empresa ha de comunicar-se per executar la seva estratègia de comunicació i imatge corporatives (mitjans de comunicació, administració pública, consumidors/es, proveïdors i distribuïdors, etc.).
  Segmentació dels col·lectius externs en grups homogenis.
  Definició quantitativa i qualitativa del perfil dels públics objectius i de la comunicació necessària per cadascun d'ells.
 • Dissenyar les estratègies comunicatives, les idees força i els missatges clau a transmetre a cada stakeholder.
 • Revisar permanent els resultats de les auditories de percepcions, de relacions i de comunicació dels stakeholders.
 • Actualitzar el mapa d'aliances dels stakeholders.
  Millorar la identificació i gestió dels riscos i la reputació.
  Incorporar els punts de vista i l'aprenentatge dels stakeholders per la millora de productes i processos.
  Consolidar les relacions i la confiança amb els stakeholders.
  Comprendre, connectar i interactuar amb les comunitats locals on l'empresa actua.
  Establir processos per informar, educar i influenciar als stakeholders.
 • Gestionar la comunicació interna.
  Investigació, planificació, execució i avaluació d'aquesta comunicació.
 • Actualitzar el pla estratègic de comunicació interna a partir dels resultats dels audits interns.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE