Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La comunicació interna és una eina de comunicació corporativa que s'adreça als públics interns (personal treballador) i constitueix la matèria primera bàsica de tota organització, a la qual individus diferents comparteixen objectius lligats a tasques i vinculats a un ordre de relacions.

El/la responsable en comunicació interna ha d'organitzar la seva feina en torn a tres eixos: les relacions professionals (normes i rols); les de convivència (comunicació informal entre individus); i les d'identitat, lligades a la cultura corporativa (conjunt d'hàbits que atorga sentit a la percepció dels actors i que creen sentiments relacionats amb el sentit de pertinença o d'exclusió).

La filosofia de comunicació interna està lligada a la filosofia de management, als seus valors fundacionals corporatius i a la cultura corporativa (conjunt de valors, referències, ritus i signes que fonamenten la concepció que la organització té sobre ella mateixa i condicionen el clima laboral).

En funció de la situació jeràrquica dels públics interns, els missatges poden circular en direcció vertical descendent, horitzontal o transversal, però l'objectiu del/de la responsable en comunicació interna és que es generin fluxos de comunicació vertical ascendent de manera espontània, sense temors a represàlies per part dels/de les superiors i que s'eliminin totalment els rumors interns, tot creant un clima de confiança.

Tasques

Les tasques pròpies del o la professional responsable en comunicació interna consisteixen fonamentalment en:
 • Investigació i issues management (gestió de temes públics) intern permanent.
  Principalment identificar les polítiques públiques emergents que afectin a una organització.
  Anàlisi de l'entorn polític, social i econòmic.
  Anàlisi de l'actualitat.
  Anàlisi de la legislació vigent.
 • Actualització del mapa de públics interns.
  Anàlisi dels públics interns (personal, accionistes, sindicats) amb els que l'empresa ha de comunicar-se per executar la seva estratègia de comunicació i identitat corporatives.
  Segmentació dels col·lectius interns en grups homogenis.
  Definició quantitativa i qualitativa del perfil dels públics interns i de la comunicació necessària per cadascun d'ells.
 • Disseny del pla de comunicació interna.
  Auditoria de comunicació interna.
  Mapa dels públics interns.
  Establiment dels objectius.
  Elaboració dels grans missatges i idees força a comunicar.
  Guió d'actuació i gestió de recursos.
  Sistema de difusió, decisió dels suports de comunicació.
  Decisió del calendari.
  Determinar els emissors.
  Elaboració del pressupost.
 • Creació d'un mapa de relleus dels públics interns.
  Assumiran el paper d'informadors/es (presidència, direcció de Comunicació, cap de la revista de l'empresa, direcció de RRHH o direcció de departament acostumen a ser les més adequades) i que, en termes tècnics, es denominen "relleus".
 • Identificar els stakeholders (segmentació del públics interns).
  Identificació i priorització dels stakeholders.
  Diàleg amb els stakeholders.
  Establir compromisos amb els stakeholders.
  Comunicació i informació amb els stakeholders.
 • Crear un mapa d'aliances dels stakeholders.
  Anàlisi dels públics externs amb els que l'empresa ha de comunicar-se per executar la seva estratègia de comunicació i imatge corporatives (mitjans de comunicació, administració pública, consumidors/es, proveïdors i distribuïdors, etc.).
  Segmentació dels col·lectius externs en grups homogenis.
  Definició quantitativa i qualitativa del perfil dels públics objectius i de la comunicació necessària per cadascun d'ells.
 • Dissenyar les estratègies comunicatives, les idees força i els missatges clau a transmetre a cada stakeholder.
 • Revisar permanent els resultats de les auditories de percepcions, de relacions i de comunicació dels stakeholders.
 • Actualitzar el mapa d'aliances dels stakeholders.
  Millorar la identificació i gestió dels riscos i la reputació.
  Incorporar els punts de vista i l'aprenentatge dels stakeholders per la millora de productes i processos.
  Consolidar les relacions i la confiança amb els stakeholders.
  Comprendre, connectar i interactuar amb les comunitats locals on l'empresa actua.
  Establir processos per informar, educar i influenciar als stakeholders.
 • Gestionar la comunicació interna.
  Investigació, planificació, execució i avaluació d'aquesta comunicació.
 • Actualitzar el pla estratègic de comunicació interna a partir dels resultats dels audits interns.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE