Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

És la persona que desenvolupa funcions de supervisió i control dels processos pressupostaris i financers de l'empresa, i gestiona, controla i supervisa l'elaboració dels estats comptables i financers reportant directament al/a la director/a general de l'empresa.

Aquest perfil és habitual en grans empreses i multinacionals de qualsevol àmbit d'activitat. En aquest tipus d'empreses, el/la director/a financer/a acostuma a formar part del comitè de direcció i, per això desenvolupa funcions de caràcter estratègic en els grans àmbits de decisió de l'empresa, com ara l'optimització dels sistemes de gestió, el disseny de polítiques de desenvolupament o la política de recursos humans.

Tasques

Les tasques associades al perfil de director/a financer/a són les següents:
  • Analitzar l'estat financer de l'empresa mitjançant l'estudi del balanç de situació (situació patrimonial de l'empresa) i del compte de pèrdues i guanys (resultat econòmic de l'exercici comptable anual).
  • Gestionar i supervisar els recursos econòmics i financers de l'empresa per treballar amb les millors condicions de cost, liquiditat (qualitat dels actius per convertir-se en diners en efectiu), rendibilitat i seguretat mitjançant:
    • La gestió de les variables financeres, és a dir, la revisió de la gestió de tresoreria, dels crèdits demanats, de les inversions previstes i dels cobraments i pagaments.
    • La negociació amb les entitats bancàries i financeres per reduir les comissions bancàries i els interessos.
  • Optimitzar els costos fiscals de l'empresa (declaracions i impostos).
  • Supervisar la relació de l'empresa amb tercers: auditors/es externs/es, administracions, clients i proveïdors.
  • Preparar els comptes anuals mitjançant l'anàlisi del balanç de situació i de la memòria financera i econòmica de l'empresa (document amb informació financera) per a identificar la viabilitat de les inversions.
  • Dur a terme la selecció, formació i direcció de l'equip.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE