Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El director de seguretat desenvolupa les seves tasques en l'empresa privada. D'acord amb la normativa de seguretat privada (Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada i la normativa que se'n deriva), aquest perfil professional és obligatori quan l'empresa compta amb vint-i-quatre o més vigilants de seguretat, o bé quan per l'activitat de l'empresa, aquesta està obligada per normativa a disposar d'un sistema o servei de seguretat, com ara els bancs, les caixes d'estalvi i les entitats de crèdit.

Per poder desenvolupar les tasques de director de seguretat cal obtenir l'habilitació del Ministeri de l'Interior i complir els requisits que estableix la normativa de seguretat privada (no tenir antecedents penals, no estar sancionat per infraccions greus o molt greus en temes de seguretat, etc.).

Tasques

Les tasques que desenvolupa el director de seguretat les fixa la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada i la normativa que se'n deriva. D'aquesta manera:
 • Administra i organitza el servei de seguretat de l'empresa.
  Analitza les situacions de risc i planifica i programa les actuacions precises per implantar i portar a terme els serveis de seguretat.
  Organitza, dirigeix i inspecciona el servei de seguretat privada.
 • Dirigeix els vigilants de seguretat o guardes de camp.
  Organitza, dirigeix i inspecciona el personal de seguretat privada.
  Proposa els sistemes de seguretat que resulten més adequats en cada cas, i en supervisa l'ús, el funcionament i la conservació o manteniment.
  Proposa les mesures adequades per arreglar les deficiències que identifiquen els vigilants en relació amb el servei que presten.
 • Controla el funcionament i manteniment de les instal·lacions de sistemes físics i electrònics instal·lats a l'empresa. Gestiona la informació que s'obté dels sistemes de seguretat instal·lats a l'empresa.
 • Coordina els diferents serveis de seguretat que en depenen, amb les actuacions pròpies de protecció civil en situacions d'emergència, catàstrofe o calamitat pública.
 • Assegura la col·laboració dels serveis de seguretat de l'empresa amb els de les corresponents dependències de les forces i cossos de seguretat (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica i Policia Local).
 • Vetlla pel compliment de la normativa de seguretat obligatòria. Segons els serveis que presta, l'empresa de seguretat ha de complir un conjunt de normes específiques, i el cap de seguretat és el responsable que es compleixin. Per exemple, un banc que disposi d'una cambra cuirassada ha de complir uns requeriments mínims que estableix el reglament de seguretat privada.
 • Participa activament en els plans de crisi, com a part integrant del comitè de crisi en el que se li assigna un dels papers fonamentals o com a controlador extern.
 • Codefineix amb l'alta direcció de l'empresa els circuits d'informació segurs i els nivells de classificació horitzontal i vertical sobre la confidencialitat dels documents de l'empresa i intervé en el control de la seva distribució.
 • Participa amb els altres responsables amb la definició i el control dels riscos tecnològics de l'empresa i les implicacions de l'ús laboral d'aquestos, especialment els derivats de la societat de la informació i Internet.
 • Estableix procediments de control i defensa contra riscos interns, com la pèrdua desconeguda, la revelació de secrets, la competència deslleial, els delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, les infraccions administratives relacionades amb la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) i la Llei de serveis de la societat d'informació (LSSI), les demandes per danys i estralls i danys a tercers morals o materials.
 • Col·labora en la definició i implantació de sistemes de continuïtat i recuperació de desastres.
 • Participa en la definició de perfils desitjables en la contractació de personal estratègic per a l'empresa.
 • Assessora i participa en l'elaboració de contractes i aliances estratègiques de negocis.
 • Col·labora amb les forces i els cossos de seguretat. La normativa de seguretat privada estableix la subordinació de les empreses de seguretat privada a la seguretat pública. Per tant, el director de seguretat té el deure de comunicar qualsevol informació o circumstància significativa que permeti prevenir, mantenir o restablir la seguretat ciutadana.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE