Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Expert/a en definició, mesurament i comunicació d'indicadors crítics d'acompliment d'una empresa a Internet, Webmetrista

Descripció

L'expert/a en analítica web s'encarrega de recopilar i analitzar minuciosament totes les dades que generen els instruments online de què disposa una empresa (web, bloc, campanyes de màrqueting online, etc.), per ajudar a entendre millor el tràfic, el comportament i el perfil de les persones usuàries, el seu grau de satisfacció, el nivell del servei que s'ofereix, el cicle de vida de la clientela, el marc competitiu o el grau de consecució dels objectius de l'organització a internet. A partir de l'anàlisi d'aquesta informació, que es presenta amb xifres, gràfics o infografies per facilitar la comprensió, s'extrauran unes conclusions que permetran escollir i aplicar les tècniques de posicionament a la xarxa més adequades per situar a l'empresa en avantatge competitiu respecte a la resta.

Existeixen moltes dades a recollir i avaluar per part d'aquest/a professional, algunes d'elles poden ser: nombre de visites, nombre de comentaris publicats per usuaris/àries, nombre de ventes a través de canals online, nombre d'usuaris/àries inscrits/es, tipologies d'accés al web (mitjançant la introducció de paraules clau en un cercador o directament a través del nom de la marca), nombre de clics, temps de cada visita etc.

A través d'aquest anàlisi, l'expert/a proposa solucions que milloren els resultats del màrqueting online de l'empresa o que l'ajuden a assolir els seu objectius, que poden anar des d'una ampliació de la quota de mercat fins a un increment de les vendes. En definitiva, la seva funció és utilitzar les dades per transformar els llocs web, orientant-los per ser més eficients, usables i potents.

Tasques

  • Determina els indicadors prioritaris per avaluar el grau d'acompliment dels objectius de l'organització online.
  • Identifica els fluxos d'informació interns i externs necessaris per al seguiment dels indicadors plantejats.
  • Obté, analitza i porta del seguiment dels indicadors clau de rendiment (KPIs) i altres estadístiques mitjançant eines d'anàlisi web com poden ser: Google Analytics, Kissmetrics, etc.
  • Controla el tràfic del web de l'empresa, del perfil social, del bloc o d'altres instruments que posi en marxa i analitza les dades obtingudes.
  • Recull dades qualitatives sobre comentaris i actuacions de les persones usuàries en els diferents eines online amb que compta l'empresa i extreu conclusions sobre el seu comportament.
  • Realitza o supervisa el seguiment continu dels indicadors plantejats, assenyalant les variacions o paràmetres anormals en relació amb els valors esperats i proposant l'actualització de mètriques segons els resultats observats.
  • Dirigeix consultes i analitza les bases de dades i registres per produir informes periòdics per a l'equip directiu.
  • Realitza anàlisis de campanyes en coordinació amb el departament de màrqueting.
  • Col·labora amb l'equip de disseny i de comunicació en la planificació estratègica proposant millores de disseny o processos web per ajudar a desenvolupar polítiques de màrqueting online més eficients que enriqueixin l'experiència d'usuari.
  • Està en constant actualització sobre tendències en disseny i màrqueting online i amplia els seus coneixements sobre nous indicadors o eines que puguin oferir informació rellevant.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE