Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La gestor/a de drets d'autor és el/la professional que proporciona un servei de consultoria a les empreses, artistes o creadors/es del sector cultural (directors/es de cine, compositors/es, guionistes, coreògrafs/es, etc.) per assessorar sobre els drets de propietat intel·lectual, gestionar les llicències, els drets d'emissió, i en definitiva fer tot allò relacionat amb la protecció i defensa dels seus drets.

Tasques

 • Obté un rendiment econòmic de l'obra o creació intel·lectual de la clientela al qual representa.
  Gestiona el cobrament dels drets de propietat intel·lectual i aconsegueix la creació de mecanismes per cobrar els drets corresponents a la realització de còpies.
  Gestiona les llicències que autoritzen la reproducció de propietat intel·lectual.
 • Assessora en matèria jurídica i administrativa a la persona client.
  Dóna ajuda administrativa per a la realització del registre d'obres.
  Elabora els contractes relatius a edició i representació.
  Actua com a gestor/a i resol tràmits de caràcter fiscal.
  Assessora jurídicament en matèria de propietat intel·lectual.
  Pot representar al/a la client en processos judicials.
 • Orienta en matèria de prevenció i aconsella sobre mesures d'antipirateria.
 • Assessora legalment sobre la propietat intel·lectual a la xarxa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE