Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

La de productor/a executiu/va és la figura central del mercat audiovisual. El treball de producció és molt ampli, i per això no és possible parlar d'un únic perfil de producció executiva, sinó de diferents perfils vinculats al món de la producció. En un sentit ampli, la persona encarregada de la producció és la responsable última de la correcta factura d'un producte audiovisual amb vistes a la seva comercialització. De totes les figures vinculades al món de la producció audiovisual -productor/a executiu/va, director/a de producció, cap de producció i productor/a ajudant- la de productor/a executiu/va és, sens dubte, la figura emergent. Aquest/a professional dirigeix el projecte conjunt que implica a la resta de professionals del sector que hi participen, planifica l'execució d'un pressupost prèviament redactat i busca el finançament necessari per poder executar el projecte aprovat.

La producció executiva implica un gran esforç de gestió d'equips humans i tècnics, organització productiva i una gran capacitat directiva. La gran responsabilitat que implica la gestió del pressupost, l'execució del mateix i dels terminis previstos per a la realització, converteixen aquest perfil professional en un autèntic "directiu/va" de l'audiovisual, sota grans pressions per part de qui finança el projecte -ja siguin cadenes de televisió, productores, coproductores estrangeres o entitats públiques- però també per part de l'equip tècnic i artístic del projecte.

Es tracta d'una persona que no només ha de tenir uns grans coneixements tècnics organitzatius, financers i comercials, sinó també una visió àmplia sobre el disseny artístic del producte audiovisual. Ha de conèixer el mercat, el tipus de producte que un mercat determinat pot absorbir i ha d'estar en condicions de discutir amb els membres de l'equip artístic de la producció per poder prendre decisions raonables que conjuguin el interessos econòmics amb els artístics.

Tasques

Les tasques que finalment desenvoluparà aquest perfil professional varien en funció del producte, el format, el client i el destí final de la producció. Tot i així, les principals són:
  • Preparació de la producció: gestió de la idea, examen i adequació del guió a l'objectiu perseguit i al pressupost existent.
  • Gestió d'equips tècnics: contractació de professionals que es faran càrrec de les diferents parts de la producció i gestió de la seva coordinació.
  • Planificació i preparació del rodatge: preparació del calendari d'execució del projecte i del pla de rodatge.
  • Execució del pla de rodatge: control i execució del pressupost.
  • Direcció del procés de postproducció.
  • Comercialització i distribució del producte.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE