Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Conservador/a-restaurador/a digital del patrimoni musical

Coneix aquesta ocupació

Descripció

No es tracta només d'un/a restaurador/a, sinó d'un/a tècnic/a amb un profund coneixement dels diferents tipus de registres sonors en el temps i que ha après les possibilitats que ofereix actualment l'enginyeria digital. La seva feina, mitjançant la restauració de material sonor, possibilita l'audició de gravacions que es consideraven perdudes, en garanteix la fidelitat a l'acústica original i en millora la qualitat del so. La seva tasca garanteix la conservació del patrimoni musical en un suport com el disc compacte, de gran durabilitat, dimensions reduïdes i múltiples aplicacions o altres suports digitals.

Tasques

 • Elabora informes previs a la intervenció, en els quals realitza una primera valoració de la restauració que s'ha de realitzar i de la despesa econòmica.
 • Realitza les feines de neteja dels documents sonors en cas d'ésser necessàries.
  Combina els mètodes tradicionals de neteja, aplicant fluids, substàncies i tècniques idònies per a cada material, amb la utilització de la maquinària específica que existeix al mercat per eliminar residus, contaminants i marques tàctils.
 • Realitza les feines de documentacióprèvies a la intervenció que serviran per definir els criteris de digitalització.
  Investiga per determinar el moment de la gravació i edició, el lloc en el qual es va realitzar i l'equip i la tècnica emprats per fer l'enregistrament sonor. D'aquesta manera intentarà aconseguir que la reproducció del document, una vegada restaurat, sigui el més semblant possible a la gravació original.
 • Selecciona la tecnologia idònia per reproduir el document original amb una qualitat òptima i lleial a l'acústica original.
  En funció del suport, escull el reproductor de cilindres electrònic, el tipus d'agulla i de càpsula adients, etc.
  Supervisa el procés d'equalització.
 • Coneix les aplicacions informàtiques que existeixen per dur a terme el procés de digitalització.
  Aplica la tecnologia per aconseguir l'eliminació de sorolls (clics), ratllades (scratch) i bufades (hiss) que es produeixen tant per la deterioració del suport com per les condicions de l'ambient en què es va realitzar la gravació.
  Controla els processos d'edició digital dels documents sonors i el posterior emmagatzematge.
 • S'encarrega del tractament i emmagatzematge digital de continguts gràfics mitjançant la utilització d'un escàner i de programes d'edició gràfica.
  Dirigeix el procés de digitalització de partitures, d'elements decoratius, d'iconografies, de marques d'autor i de tot altre atribut que singularitzi un instrument musical.
  Consulta amb especialistes en restauració de paper, fusta, metall o qualsevol altre suport, en els casos en què la manipulació de l'objecte requereixi una atenció especialitzada.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE