Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Coordinador/a de transport d'obres d'art
Coordinador/a de projectes expositius

Descripció

Professional qualificat/da que controla i dirigeix totes les accions i moviments necessaris per tal de que tot allò que conforma l'exposició hi sigui en el moment previst. Per tant, és responsable de coordinar la logística des del moment en què l'obra es recull en un museu, una galeria o del seu prestador particular fins a l'arribada al lloc de destinació. La seva feina requereix el coneixement dels tràmits administratius necessaris, de les diferents modalitats de transport i de les condicions de seguretat que calen per manipular i embalar les obres d'art.

Tasques

 • Fa la recerca de les obres, entre museus i col·leccionistes, segons el concepte i les indicacions definides pel comissari de l'exposició.
 • Gestiona la logística de transport de les obres.
  És l'encarregat de rebre de l'organitzador de l'exposició la llista de les obres que cal transportar amb tota la seva informació detallada (volum, dimensions, materials, etc.) i els domicilis de recollida i de lliurament.
 • Acorda amb el client (museus, galeries, particulars) les condicions i el mitjà de transport més adient per a cada tipus d'obra (mitjà de locomoció, sistemes de seguretat en ruta, aïllament tèrmic, sistemes de control d'humitat i de temperatura, detecció d'incendis, etc.).
 • Comprova que les obres s'hagin assegurat convenientment abans de transportar-les.
 • Dissenya el programa de transport i té en comtpe els recursos humans, els mitjans disponibles i el temps que es consideren necessaris per tal que les obres arribin a la seva destinació a les dates que s'han acordat. Garanteix la rendibilitat econòmica del transport.
 • Estudia els procediments d'embalatge més adients per a cada tipus d'obra i encarrega la construcció de caixes de protecció a mida si és necessari.
 • Realitza els tràmits administratius que compleixen les exigències legals vigents sobre importació, exportació i trasllat de béns culturals, així com les formalitats a les duanes.
 • Realitza les reserves de transport i d'allotjament per als correus (els/les responsables directes d'una obra durant el trasllat) i prepara les dietes de viatge en els casos en què s'hagi acordat pagar-les.
 • Realitza les reserves de transport per a les obres (aeri, marítim o terrestre).
 • Coordina la seva feina amb empreses i agents d'altres països en els transports internacionals.
 • Duu a terme un seguiment continu de les operacions (en tot moment sap on es troben les obres) i manté informat al client.
 • Prepara la documentació necessària per al trasllat d'obres (rebuts de recollida i de lliurament, permisos, etc.).
 • Organitza i arxiva tota la documentació un cop finalitza el servei.
 • Coordina el/la dissenyador/a de l'exposició per tal de transmetre les idees que permetin presentar l'exposició de forma adequada a les idees exposades pel comissari.
  Coordina el muntatge de l'exposició.
  S'encarrega de gestionar la redacció i l'edició del catàleg de l'exposició.
 • Ocasionalment s'encarrega de l'atenció personal als correus.
  Ocasionalment la seva feina pot incloure la coordinació de la itinerància de l'exposició per diversos centres expositius.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE