Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Enginyer/a Multimèdia; Gestor/a web

Descripció

El/la programador/a web s'encarrega de desenvolupar aplicacions web, per tal de fer-les escalables, segures i fiables dins l'entorn digital. Aquest/a professional programa webs, incloent la presentació de la informació en el Frontend (interfície de l'usuari i la lògica del negoci digital) i la part no visible per les persones usuàries, les comunicacions en el Backend (connexió amb base de dades i servidor).

Per treballar, el/la programador/a web utilitza llenguatges de programació específics i crea aquelles instruccions que fan possible que tots els components del producte funcionin correctament i aconsegueixin els efectes desitjats. També caldrà que el/la programador/a web faci servir frameworks (entorns que faciliten la programació), llibreries per a projectes concrets, crear creï interfícies (API) per treballar amb ESB (Enterprise Service Bus un model d'arquitectura de software) i dissenyi i utilitzi bases de dades.

Es tracta d'un perfil professional que, com succeeix amb la majoria dels perfils relacionats amb les noves tecnologies, presenta una forta connotació transnacional, ja que la preparació i els coneixements adquirits en aquesta àrea tenen un caràcter universal.

Tasques

 • Dissenya el lloc web.
  En primera instància, estableix contacte amb el client per tal de recollir les seves necessitats i traduir-les en una proposta de web.
  Es documenta sobre el tipus de site, fa benchmarking de projectes similars que ja hi ha al mercat i que poden aportar-li idees.
  S'encarrega de preparar una proposta d'estructura web seguint criteris d'usabilitat i navegabilitat, que presenta a través d'un mock-up als clients.
 • Programa el lloc web.
  Un cop té la proposta aprovada, la programa i tradueix el disseny general de l'aplicació en un conjunt d'instruccions concretes i específiques, intel·ligibles per al processador de l'ordinador.
  Utilitza llenguatges de programació i eines d'assistència per generar el codi que executarà el mateix lloc web.
 • En alguns casos, assessora sobre la viabilitat tècnica del projecte.
  Investiga sobre l'existència de determinats programes o eines i determina si se'n poden crear en cas que no existeixin.
  Dimensiona i ajusta als requisits dels servidors les funcions de càrrega de l'aplicatiu web.
 • Integra elements a l'aplicació web i incorpora aquelles millores que faciliten l'usabilitat i la navegació.
  Integra al site textos, gràfics, efectes visuals i sonors, elements interactius, etc.
  S'ocupa de la implementació de sistemes d'accessibilitat AAA.
  S'encarrega de fer el web compatible amb els diferents dispositius i navegadors.
 • Controla la qualitat.
  Fa proves de funcionament del web per detectar i corregir possibles errors residuals, tant de software com d'usabilitat.
  Redueix riscos gràcies al fet de conèixer els nivells de seguretat requerits en funció del tipus de sistema d'informació i defineix polítiques que permetin automatitzar les proves de seguretat.
  Disposa de la documentació tècnica i d'usuari de l'aplicació web.
 • Participa en l'adaptació d'aplicacions.
  Modifica productes existents per tal d'adaptar-los a les noves exigències del mercat, millorar-ne alguns aspectes, actualitzar les aplicacions, etc.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE