Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

És el/la professional que assessora i ajuda a la clientela en la recerca d'un o més estils, i els concreta, desenvolupa i implementa a la seva imatge externa. L'estil d'una persona té a veure amb la coordinació de colors, línies, formes i volums de tot el que és maquillatge, perruqueria, vestuari i complements. Al món de la moda, els estils reben denominacions vinculades a la terminologia artística, també amb maneres d'entendre la vida o amb paraules creades per responsables de màrqueting, públic consumidor, periodistes, etc. A l'estil també hi ha simbologies culturals pròpies d'espais geogràfics, grups urbans, col.lectius culturals, professionals, etc.

Tasques

  • Ajuda a la persona client en la definició de l'estilisme amb què es vol sentir identificada, utilitzant eines i recursos que li són propis. Intenta comprendre les seves necessitats, actuals i futures, per tal d'assessorar-la correctament.
  • Identifica els trets característics de l'estil que es vol aconseguir.
  • Estableix i concreta l'aparença física-externa que ha de tenir el/la client.
  • Analitza i valora la morfologia del cos de la persona client, atenent a les proporcions del mateix, per tractar-les correctament segons les necessitats i criteris de moda escollits.
  • Fa la proposta gràfica i visual al/a la client, utilitzant eines i recursos que li són propis: proposta de perruqueria, maquillatge, vestuari i complements. Utilitza programes informàtics per juxtaposar imatges i fer proves d'estils sobre la figura de la persona client.
  • Demana als/ a les professionals que col·laboren en altres àrees (perruqueria, estètica, maquillatge, dietètica, etc.) l'aportació dels productes o serveis per implementar en la persona client.
  • Coordina la implementació de l'estilisme en la globalitat de la imatge externa del/de la client.
  • Audita els nivells de qualitat i excel·lència del servei realitzat.
  • En ocasions, l'assessor/a d'estilisme pot acompanyar a les persones clients a comprar els diferents productes que configurin l'estil treballat. També pot comprar en nom mateix del/de la client, sense que aquest hi tingui que dedicar temps. En aquests casos, actua com a "shopper" (literalment, comprador/a), activitat que amb el pas del temps a anat prenent cos i avui es pot considerar una especialitat dins el perfil d'assessor/a d'estilisme personal.
  • Altra aplicació d'aquest perfil, i que també ha acabat tenint entitat pròpia com a professió és la de "coolhunter", també anomenat caçador/a de tendències: professional que domina a la perfecció el concepte de l'estil i té la funció d'analitzar el que està passant al carrer, a esdeveniments socials, a diferents espais geogràfics, etc. Abstrau els aspectes més creatius de tot el que veu que pot ser d'interès per ser comercialitzat, produït en "Prêt a Porter" o en "moda pronta" termes que fan referència a la roba de moda produïda en sèrie amb patrons que es repeteixen en funció de la demanda.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE