Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional és la persona encarregada d'assessorar i ajudar a la clientela en la recerca d'un o més estils i els concreta, desenvolupa i implementa a la seva imatge externa. L'estil d'una persona està relacionat amb la coordinació de colors, les línies, formes i volums, així com amb el maquillatge, perruqueria, vestuari i complements, que l'assessor/a ha d'aplicar per ajudar a la persona en la recerca d'una imatge pròpia i reconeixible.

L'assessor/a d'estilisme es pot basar en els diferents estils existents al món de la moda i que guarden relació amb maneres d'entendre la vida, tendències i simbologies pròpies de certes cultures, regions, grups urbans, grups professionals, etc.

Tasques

 • Estableix i concreta la imatge externa que ha de projectar el o la clienta
  - Defineix els paràmetres de bellesa amb eines com els "books d'ideals de bellesa", un recull de reproduccions visuals d'aquests ideals que ajuda a visualitzar millor les possibilitats.
  - Ajuda a la persona en la definició de l'estilisme amb què es vol sentir identificada procurant comprendre les necessitats actuals i futures de la persona per tal d'assessorar-la correctament.
  - Identifica els trets característics de l'estil que es vol aconseguir.
  - Analitza i valora la morfologia del cos del o la client, atenent a les proporcions del mateix, per tractar-les correctament segons les necessitats i criteris de moda escollits.
  - Fa la proposta gràfica i visual al o la clienta, utilitzant eines i recursos que li són propis: proposta de perruqueria, maquillatge, vestuari i complements. Utilitza programes informàtics per juxtaposar imatges i fer proves d'estils sobre la figura de la persona.
 • Aplica l'estilisme escollit i en coordina la implementació
  - Desenvolupa el procés de l'assessoria d'estilisme proposada i demana als/a les professionals que col·laboren en altres àrees (perruqueria, estètica, maquillatge, dietètica, etc.) l'aportació dels productes o serveis necessaris per implementar en el o la clienta.
  - Vetlla per mantenir la coherència en la globalitat de la imatge externa del/de la client/a.
  - Audita els nivells de qualitat i excel·lència del servei realitzat.
  - Pot actuar com a personal shopper i acompanyar el o la clienta a comprar els productes necessaris per desenvolupar el seu estilisme, o bé comprar-los en nom seu.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE