Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'agent d'igualtat és aquell/a professional que dissenya, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes i campanyes d'acció positiva tenint en compte la igualtat d'oportunitats i de gènere en diferents àmbits i escenaris professionals.

La seva funció principal és, per tant, la d'impulsar el progrés i l'expansió de la igualtat d'oportunitats i de gènere en les organitzacions i institucions mitjançant la implementació i avaluació d'actuacions i polítiques encaminades a la consecució de la igualtat d'oportunitats i de tracte entre homes i dones, tant en l'àmbit públic com en el privat.

Tasques

Les funcions principals l'agent d'igualtat es concreten en les següents:
  • Elabora, implementa i avalua plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, coordinant les diferents àrees d'intervenció, els agents socials i els organismes implicats en el seu desenvolupament.
  • Dissenya, impulsa i avalua la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere en les diverses àrees d'intervenció o àmbits de les entitats on treballa.
  • Defineix accions positives per l'igualtat d'oportunitats, assessora i coopera per assolir el seu desenvolupament i la seva implementació.
  • Dissenya i gestiona programes de sensibilització, informació i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats i de gènere per a diferents públics objectius.
  • Dóna suport i impulsa la participació social i política de les associacions de dones i de persones amb dificultats especials.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE