Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Inseridor/a laboral

Descripció

El tècnic d'inserció laboral realitza accions orientades a facilitar la incorporació de persones al mercat laboral. La seva actuació comporta accions de diagnòstic, informació, orientació, motivació, formació, assessorament i acompanyament de persones, generalment amb dificultats per obtenir una col·locació, amb l'objectiu de desenvolupar la seva ocupabilitat, i assolir tant la seva incorporació al mercat laboral com el manteniment en el lloc de treball.

Tasques

 • Realitza el diagnòstic de la situació ocupacional de la persona en el context d'una entrevista personalitzada:
  Desenvolupa un sistema d'indicadors per al diagnòstic.
  Identifica la demanda concreta de la persona (motivació, expectatives, etc.) i l'adequa al servei d'inserció laboral (si cal, deriva la persona a un altre servei especialitzat, més apropiat per a la situació).
  Detecta les mancances i necessitats (factors de risc), i les potencialitats (factors facilitadors) relatives als interessos vocacionals, les competències professionals (actituds, aptituds i coneixements), la formació o l'experiència laboral de la persona.
  Elabora l'informe final de diagnòstic.
 • Determina i planifica les línies d'actuació que afavoreixen la inserció laboral de la persona:
  Dissenya metodologies i estratègies d'inserció amb els corresponents objectius, continguts i activitats.
  Planifica els itineraris d'inserció (sociolaborals, formativo-professionalitzadors o altres).
  Organitza i dirigeix el treball d'altres tècnics o experts.
  Supervisa les activitats d'inserció segons el programa i la metodologia establerts.
 • Implementa les actuacions d'inserció laboral compreses en l'itinerari:
  Informa sobre el mercat laboral i el sistema de formació.
  Orienta el procés d'inserció laboral de la persona.
  Dinamitza les activitats d'inserció i el compromís de la persona envers aquestes.
  Forma i estimula el desenvolupament professional i personal de la persona.
  L'acompanya en el procés d'inserció laboral.
 • Media entre l'oferta i la demanda laboral:
  Coneix els recursos formatius-laborals de l'entorn.
  Crea i manté vincles de relació amb empreses i institucions que afavoreixen la inserció.
  Estableix mecanismes per garantir la relació de la persona amb els recursos formatius i laborals existents.
  Gestiona la col·locació de la persona.
 • Implementa les actuacions d'inserció social compreses en l'itinerari (quan es requereixi):
  Contribueix a la inserció social de la persona amb el seu entorn.
  Facilita la integració en el teixit associatiu del barri.
  Promou i reforça els vincles amb els grups de socialització principals (família, amics).
  Canalitza la informació referent a recursos i serveis socials (sociosanitaris, socioeducatius, etc.) de suport a la situació concreta de la persona.
 • Valora els resultats processals i finals de la intervenció, amb l'aplicació de les tècniques i els procediments d'avaluació adequats:
  Valora l'impacte de cadascuna de les actuacions realitzades.
  Controla, segueix i valora de manera permanent i personalitzada, l'evolució de la persona en el seu itinerari, i el nivell d'inserció laboral assolit.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE