Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La treballador/a familiar exerceix la seva professió dins l'àmbit social i forma part d'un equip interdisciplinari. En particular, s'encarrega de proporcionar les atencions i les cures requerides a les persones que necessiten suport en les activitats de la vida diària (AVD), sempre tenint en compte el marc familiar i el seu entorn.

Aquest perfil professional realitza la seva intervenció majoritàriament en el domicili de persones que presenten un grau de dependència (sigui de caràcter temporal o permanent), però també atén a persones o famílies en situació de vulnerabilitat o risc social. Concretament, les tasques de suport que realitzarà a cada persona, es definiran i s'ajustaran en funció dels objectius d'intervenció i pla de treball establert, que té en compte les seves necessitats i el seu nivell d'autonomia.

Així, la intervenció que realitza el/la treballador/a familiar és sempre personalitzada i individual, encara que en alguns casos, com quan treballa per un Servei d'Assistència Domiciliària (SAD), acostuma a atendre a diverses persones d'un mateix territori.

En conjunt, les funcions del/de la treballador/a familiar se centren en l'atenció a persones i el seu entorn cuidador (familiar i comunitari) i en la realització de tasques de caràcter preventiu, educatiu, assistencial i socialitzador.

Tasques

El/la treballador/a familiar identifica i dóna resposta a les necessitats personals, familiars i socials de les persones que atén. Concretament:

Controla els hàbits alimentaris.
 • Ajuda en la ingesta dels aliments a les persones que ho requereixin.
 • Planifica menús i prepara i/o elabora menjars segons els requisits de salut i nutrició indicats per l'especialista.
 • Atén el subministrament i la reposició d'aliments.

Assegura la higiene personal i la neteja de la llar.
 • Realitza la higiene personal de la persona atesa, segons les seves necessitats.
 • Manté neta i en bon estat la roba i el calçat de la persona assistida.
 • Manté netes i ordenades les habitacions, per aconseguir un ambient agradable a la llar.
 • Atén el subministrament i la reposició de productes de neteja i d'higiene personal.

Atén les necessitats afectives, físiques i socials.
 • Contribueix a la mobilitat i el manteniment físic, psíquic i benestar integral de la persona.
 • Potencia la integració en el medi social, per poder continuar desenvolupant les seves capacitats físiques i mentals.
 • Canalitza la informació sobre recursos socials de suport ajustats a la situació de la persona assistida.

Realitza accions de prevenció suport i seguiment.
 • Preveu possibles situacions de risc al domicili per evitar caigudes o altres factors que puguin empitjorar el seu estat.
 • Detecta amb anticipació i comunica problemes de salut o canvis en l'estat de la persona per tal de contribuir a la seva bona marxa i evolució.
 • Controla la medicació prescrita per evitar l'automedicació i les seves conseqüències.
 • Ajuda a resoldre qüestions administratives i les gestions sanitàries, si la persona ho requereix.
 • Gestiona la documentació i el manteniment de la llar, realitzant les gestions necessàries per aconseguir un bon funcionament.

Es coordina amb altres professionals i recursos comunitaris.
 • Contribueix al seguiment dels casos amb altres professionals dels serveis socials o sanitaris i reporta a la coordinació del servei d'atenció domiciliària.
 • Comunica a l'equip de serveis socials o sanitaris les demandes i necessitats, amb la finalitat de millorar l'atenció de les persones assistides en els programes d'ajuda a domicili.
 • Quan treballa amb persones d'un mateix territori, esdevé un/a referent a nivell comunitari i s'encarrega d¿identificar els recursos de la zona, per propiciar-ne l'ús o derivació.
 • Es coordina amb la resta d'agents comunitaris, com per exemple amb dinamitzadors/es de gent gran, a fi d'integrar a la persona dins la comunitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE