Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Treballador/a de la llar

Descripció

El/La treballador/a familiar exerceix la seva professió dins l'àmbit social i sanitari i forma part d'un equip interdisciplinari. S'encarrega de proporcionar les atencions i cures requerides, tenint en compte el marc familiar i l'entorn de les persones ateses. Treballa tant a nivell domiciliari com a nivell grupal amb diferents col·lectius que necessiten un suport, en major o menor grau, per realitzar les activitats de la vida diària (AVD).
La intervenció d'aquest perfil professional s'ha anat incrementant amb el transcurs del temps, dirigint-se a sectors de la població més amplis i arribant a realitzar funcions de caràcter preventiu, educatiu, assistencial i socialitzador. Un dels àmbits on més es precisa és l'atenció domiciliària, concretament en l'atenció a la dependència (sigui de caràcter temporal o permanent).

Tasques

El/la treballador/a familiar identifica i dóna resposta a les necessitats personals, familiars i socials de les persones assistides. Concretament:
 • Controla els hàbits alimentaris.
  Ajuda en la ingesta dels aliments a les persones assistides que ho requereixin.
  Planifica menús i prepara menjars segons els requisits de salut i nutrició indicats per l'especialista.
  Atén el subministrament i la reposició d'aliments.
 • Assegura la higiene personal i la neteja de la llar.
  Atén el subministrament i la reposició de productes de neteja i d'higiene personal.
  Manté neta i en bon estat la roba i el calçat de la persona assistida.
  Neteja i arregla a les persones impossibilitades amb seguretat, i segons les seves necessitats físiques.
  Manté netes i ordenades les habitacions directament relacionades amb la persona atesa, per aconseguir un ambient agradable a la llar.
 • Atén les necessitats afectives, físiques i socials.
  Contribueix a la mobilitat i el manteniment físic i psíquic de la persona assistida i li propicia benestar integral. Facilita la integració en el medi social, per poder continuar desenvolupant les seves capacitats físiques i mentals. Canalitza la informació referent a recursos socials de suport a la situació concreta de la persona assistida.
 • Realitza accions de prevenció suport i seguiment.
  Preveu possibles situacions de risc al domicili per evitar problemes i accidents.
  Detecta amb anticipació i comunica problemes de salut o canvis en l'estat de la persona assistida per tal de contribuir a la seva bona marxa i evolució.
  Controla, quan cal, la medicació prescrita per evitar la automedicació i les seves conseqüències.
  Ajuda a resoldre qüestions administratives i les gestions amb les entitats sanitàries, quan ho requereixi la persona assistida.
  Gestiona la documentació i el manteniment de la llar, realitzant les gestions necessàries per aconseguir un bon funcionament i organització.
 • Es coordina amb altres professionals.
  Contribueix al seguiment dels casos assistencials amb altres professionals dels serveis socials o sanitaris.
  Comunica a l'equip professional de serveis socials o sanitaris les demandes i necessitats, amb la finalitat de millorar l'atenció de les persones assistides en els programes d'ajuda a domicili.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE