Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Gene Therapist

Descripció

L'expert/a en teràpia gènica utilitza gens o material genètic com a elements curatius, per tal de corregir o alterar la funció de gens defectius al seu nivell més bàsic, l'ADN. Es pot dir que utilitza gens en comptes de medicaments, i els introdueix a les cèl·lules de la persona pacient per aconseguir efectes terapèutics. La teràpia gènica és un nou tractament mèdic que emergeix dels nous coneixements que s'han desenvolupat en genòmica, enginyeria genètica i d'altres biotecnologies i bioinformàtica.

De moment, l'actual expert/a en teràpia gènica desenvolupa la seva tasca en l'àmbit de la recerca, tant pública com privada, investigant possibles malalties a tractar amb aquest tipus de teràpia i posant a punt les tècniques més segures i eficaces per a la introducció o supressió dels gens relacionats. Les malalties que es podran tractar amb aquests tipus de teràpia són malalties amb base genètica (congènita o adquirida), moltes d'elles avui dia incurables, com poden ser molts tipus de càncer, fibrosi quística, o malalties neurològiques.

Tasques

  • Analitza el material genètic, identificant quins fragments de l'ADN formen cada gen, quines són les possibles variants de cada un d'ells i quines estan implicades en l'aparició de determinades malalties.
  • Un cop identificats els gens involucrats en la malaltia, estudia i dissenya diferents procediments per aconseguir restituir les variants genètiques causants de la patologia. Una bona part de l'èxit dependrà de la tria i desenvolupament del vector que farà de transportador del gen terapèutic de la manera més adient. El vector s'ha de poder produir en quantitats suficients i ha d'arribar intacte fins al nucli de la cèl·lula que cal tractar. Els vectors portadors dels gens poden ser vírics o sintètics. En els vírics ha de suprimir les funcions de patogènia.
  • Dissenya (o col·labora en el disseny) i dirigeix (o realitza) els assaigs preclínics (in vitro i en animals) per tal de comprovar la producció del vector, l'eficàcia de la introducció del gen, i l'absència d'esdeveniments i/o reaccions adverses. Haurà d'informar i obtenir l'aprovació del Comitè Ètic d'Investigació Animal.
  • Un cop els resultats dels múltiples assaigs preclínics són satisfactoris, i obtinguts els permisos de les agències reglamentàries, dissenya i programa els assaigs clínics (aquests ja són amb éssers humans) i els realitza o dirigeix. Els primers assaigs clínics apunten sobretot a verificar la bona tolerància del vector transportador del gen. Tant la planificació, com la realització, el registre, i la comunicació dels assaigs clínics es duen a terme seguint els requisits ètics i científics de qualitat reconeguts internacionalment i coneguts com a Bones Pràctiques Clíniques, i amb l'aprovació del Comitè Ètic d'Investigació Clínica. En aquesta fase treballa en relació molt directa amb el(la coordinador/a clínic/a i/o el/la monitor/a d'assaigs clínics.
  • En un futur proper, s'encarregarà de dissenyar el tractament específic per a cada pacient afectat per malalties genètiques.
  • Aquest perfil requereix una contínua actualització i intercanvi dels coneixements que es desenvolupen constantment en els àmbits de la genòmica i les biotecnologies. L'expert/a en teràpia gènica assisteix i participa sovint en congressos internacionals.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE