Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Les biosubstàncies són substàncies obtingudes a partir d'un procés biotecnològic, com pot ser l'obtenció de proteïnes terapèutiques (proteïnes sintetitzades en el laboratori mitjançant l'enginyeria genètica i produïdes en bacteris o en cultius de cèl·lules vegetals o animals), com ara la insulina o el factor de creixement humà.

El/la tècnic/a de biofabricació s'ocupa del procés de fabricació d'una biosubstància. S'encarrega de dur a terme totes les operacions del procés i de controlar les diferents fases de fabricació dels productes. També controla el funcionament dels equips, així com el nivell de qualitat i el compliment de les normes de fabricació.

El/la tècnic/a de biofabricació treballa en condicions d'esterilitat regulades per les lleis de Bones Pràctiques de Laboratori i de Fabricació (BPL i BLM). Normalment, treballa en laboratoris certificats per a la fabricació de productes farmacèutics i afins.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Dirigeix una línia de producció biotecnològica, com ara un antibiòtic, una vacuna, etc.
  • Prepara i prova matèries primeres (bacteris, cultius cel·lulars, ADN recombinant, etc.).
  • Elabora els Procediments Normalitzats de Treball (PNTs) sota supervisió del/de la cap de fabricació i d'acord amb els criteris del departament de garantia de qualitat.
  • Assegura que estiguin disponibles tots els materials i reactius.
  • Col·labora estretament amb els departaments tècnics d'anàlisi i qualitat per l'assegurament de la qualitat del producte biofabricat.
  • Manté preparades les instal·lacions i els serveis auxiliars per al procés biotecnològic.
  • Treballa sota la supervisió del/de la cap de producció.
  • Compleix les normes ambientals, d¿esterilitat i seguretat i aplica els criteris per a la correcta fabricació.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE