Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a de documentació sanitària per a la recerca i la qualitat assistencial

Descripció

El/La documentalista de recerca en salut és el/la professional que recopila, processa i organitza la informació i documentació clínica i no clínica, facilitant el tractament i anàlisis de les dades per part dels i les especialistes que investiguen i avaluen la salut pública i/o la qualitat assistencial. Defineix, amb la supervisió corresponent, els processos de codificació i tractament de la informació i documents, garantint el compliment de les normes de l'Administració Sanitària i internacionals.

Treballa o bé a l'àrea d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària, o bé donant suport com a documentalista a les unitats o grups de recerca en salut pública.

Tasques

El/la tècnic/a de documentació sanitària realitza diferents tasques, algunes de les quals són específiques del seu lloc de treball (àrea d'avaluació i control de qualitat assistencial, o recerca en salut pública). Les podem resumir en les següents:
 • Recopila la informació necessària per al projecte de recerca en salut o per a l'avaluació de la prestació sanitària. Extreu aquesta informació de diferents fonts i en diferents suports: arxius de documentació i històries clíniques de pacients, informes o estudis relacionats, bases de dades d'articles de recerca o d'altres, enquestes dissenyades per obtenir informació de les persones usuàries (percepció de la qualitat en l'atenció rebuda, expectatives del sistema de salut, etc.).
 • Entra a bases de dades informàtiques la informació obtinguda, com característiques demogràfiques, història i extensió de la malaltia, procediments diagnòstics i de tractament, informació de l'entorn, qualitat de vida, hàbits i conductes, incidències en l'atenció sanitària, dades sobre la percepció de l'usuari del sistema de salut, etc.
  Actualitza les dades que ho requereixen.
 • Dissenya, implementa i manté una codificació i indexació de les dades recopilades, i defineix sistemes de recuperació de les mateixes.
  Realitza sistemes de classificació de la informació, garantint-ne la coherència i integritat (detecta i corregeix duplicitats, manques d'informació, etc.)
 • Quan obté informació d'històries de pacients, interpreta la codificació clínica i està en contacte amb el/la professional dels arxius d'històries clíniques.
  Quan treballa per a l'avaluació de la prestació sanitària, manté feedback amb altres professionals de l'àrea de qualitat assistencial i amb la unitat d'atenció al pacient.
 • Prepara o col·labora en la preparació d'informes estadístics i representacions gràfiques amb els resultats obtinguts del tractament de les dades, mitjançant eines estadístiques, epidemiològiques i de control de qualitat.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE