Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La/el comptable s'encarrega de registrar totes les transaccions econòmiques, comercials i financeres d'una empresa amb l'objectiu de donar coneixement sobre l'estat de la facturació: si aquesta té pèrdues o guanys. Al mateix temps genera un registre legal de totes les operacions empresarials realitzades.

Igualment, també realitza tasques de caràcter específic com: la gestió i l'anàlisi dels pressupostos, l'elaboració d'informes financers i la pertinent avaluació dels resultats per a, finalment, assessorar i emetre recomanacions que incideixen en la gestió i finançament de les empreses per a les quals treballa, en el curt, mig i llarg termini.

Aquest perfil professional realitza la seva feina en grans i mitjanes empreses, en les que el volum de facturació és elevat i es requereix una o més persones específicament per tasques comptables; en canvi, en petites empreses, el servei està externalitzat o és habitual que la persona comptable també assumeixi tasques administratives.

Tasques

  • Registra tota l'activitat econòmicofinancera de l'empresa i realitza els assentaments comptables (registres o anotacions de cadascuna de les operacions que modifiquen el patrimoni d'una empresa o que suposen un moviment en els seus comptes). Això, comprèn la introducció de dades relacionades amb les factures emeses i rebudes per l'empresa, de les provisions, de les dotacions, de les amortitzacions, dels impostos a pagar, de la caixa (metàl·lic disponible) i de les nòmines.
  • Edita i extreu informació comptable (deutes, factures pagades i impagades i saldos, entre d'altres) a través del software de gestió de l'empresa i elabora taules dinàmiques de dades comptables.
  • Concilia els albarans amb les factures amb l'objectiu que els valors d'ambdós coincideixin.
  • Genera, segons la informació obtinguda i les necessitats de l'empresa, un resum mensual, trimestral i/o anual de la situació financera de l'empresa.
  • Prepara els informes financers i n'avalua els resultats.
  • Realitza els controls de comptabilitat pertinents per a recomanar estratègies comercials a curt, mig i llarg termini.
  • Presenta tota la documentació necessària, en cas d'una auditoria, per a demostrar que l'empresa opera dins la legislació vigent.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE