Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Expert/a en l'avaluació d'oficines públiques virtuals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

És un professional amb una bona formació en estadística que proposa i duu a terme les tècniques més apropiades d'avaluació i mesura de la satisfacció dels usuaris de les oficines virtuals d'atenció al ciutadà, que els organismes públics fan accessibles a través d'Internet.

Aquest expert identifica les necessitats i exigències dels usuaris en relació amb els tipus de serveis i d'informacions que haurien de ser accessibles a través d'Internet, així com el grau de qualitat percebuda i la importància relativa que atorguen als serveis públics que s'hi ofereixen. Ha d'utilitzar les tècniques (estadístiques) pertinents susceptibles de valorar aquestes percepcions, dissenyar els procediments apropiats per consultar aquests usuaris i analitzar els resultats obtinguts, la seva significació i la seva validesa.

Tasques

Per dur a terme la seva activitat, l'expert en avaluació de la satisfacció dels usuaris dels serveis on-line dels organismes públics ha de dur a terme les tasques següents:
 • Determina les necessitats i exigències dels usuaris.
  Identifica el tipus i les característiques dels serveis que representen les dimensions més importants que es poden investigar (sobre les quals l'usuari basa la seva opinió sobre cada servei).
  Identifica les característiques d'interfície que faciliten o obstaculitzen la comunicació entre l'organisme públic i l'usuari del servei on-line.
  Utilitza els mètodes més adients de consulta per identificar totes aquestes dimensions.
 • Dissenya el procediment de mesurament de la satisfacció del client, la qual cosa implica:
  Seleccionar el procés de consulta (o d'obtenció de la informació).
  Determinar la fiabilitat, coherència interna i validesa de les mesures.
 • Dissenya el suport de la consulta.
  Determina les preguntes que cal fer a l'usuari.
  Determina els formats de resposta i les escales de mesura.
  Elabora el qüestionari de satisfacció de l'usuari del servei.
 • Analitza i interpreta els resultats de la consulta.
 • Presenta aquests resultats.
  Elabora els quadres, gràfics o altres representacions que permetin identificar les valoracions dels usuaris respecte dels serveis considerats i també respecte de les exigències o expectatives que expressen.
  Elabora un informe de presentació d'aquests resultats per a l'organisme client.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE