Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Gestor/a del coneixement, Responsable en intel·ligència de negocis, Business Intelligence Analyst

Descripció

Es pot dir que el coneixement d'una organització està constituït pels processos i procediments de l'empresa, els seus recursos humans i la transmissió i emmagatzematge de la informació, és a dir, per actius intangibles de gran valor. La intel·ligència empresarial posa de relleu les dades a les quals té accés l'empresa i el coneixement que pot generar amb el seguiment d'una estratègia orientada a explotar-les.

Així, un/a especialista assessora les empreses clients en matèria de gestió de la informació i la creació de coneixement amb vista a dissenyar i introduir plans de millora posteriors per tal d'augmentar la rendibilitat i facilitar la presa de decisions. Per això, ha d'analitzar i comprendre el funcionament actual de l'empresa, la seva trajectòria històrica i el seu context. A partir tota la informació recollida també fa prediccions per poder aconsellar en la presa de decisions.

Es tracta d'una funció complexa, que ha de desenvolupar-se de forma sistemàtica i continuada, ja que l'entorn de les empreses es troba en canvi constant.

Tasques

  • Extreu la informació de diferents fonts disponibles per a l'empresa (sistemes productius, comptables, logístics, de recursos humans, de la competència, etc.).
  • Desenvolupa i executa consultes a les base de dades.
  • Obté un coneixement aprofundit del context.
  • Identifica necessitats, oportunitats, noves tendències i bones pràctiques.
  • Realitzar anàlisis de la informació.
  • Transforma les dades obtingudes en coneixement de valor per l'empresa.
  • Avalua i millora els sistemes d'intel·ligència empresarial anteriors.
  • Crea visualitzacions i informes per als projectes sol·licitats.
  • Desenvolupa i actualitza la documentació tècnica.
  • Col·labora amb els diferents equips i departaments per implementar els nous sistemes i metodologies.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE