Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional selecciona la persona idònia per cobrir un lloc de treball determinat i, en conseqüència, actua com a intermediari/ària entre les necessitats de personal que tenen les empreses i les persones que busquen feina i que tenen diversos nivells de qualificació i especialització. El/la consultor/a de selecció utilitza diverses proves i entrevistes i les adapta a les característiques del perfil que busca l'empresa client.

Per dur a terme aquesta tasca de selecció de personal ha de saber obtenir informació prèvia d'ambdues bandes (de l'oferta i de la demanda de treball), i l'ha de saber avaluar i comparar degudament. Per aquesta raó, i mitjançant una metodologia concreta, entrevista els/les candidats/es a les diverses ocupacions per tal de registrar-ne i conèixer-ne les aptituds, el nivell de qualificació, l'experiència i, amb tot plegat, en determina el perfil professional. Les persones avaluades poden ser candidates a cobrir vacants en una empresa o persones susceptibles de promoció dins l'organització en què treballen.

Tasques

 • Determina i analitza el perfil professional requerit per l'empresa client i les fonts de reclutament.
  Analitza el càrrec (contingut del lloc de treball i requisits que ha de complir l'aspirant).
  Analitza les possibles fons de reclutament de personal (consultoria externa, empresa de treball temporal, convenis amb universitats, bases de dades o anuncis als diaris).
 • Busca i capta les persones candidates adequats al perfil del lloc de treball.
 • Defineix les proves psicotècniques, tècniques o dinàmiques de grups adequades per a cada lloc de treball.
 • Realitza entrevistes personals.
  Abans de l'entrevista, escull les tècniques de selecció més adequades segons el cas o la situació i la prepara.
  Avalua el/la candidat/a.
  Comprova la informació que apareix en el currículum que sigui més rellevant per al lloc de treball i n'obté informació complementària.
  Valora l'actitud, la motivació, l'interès pel lloc de treball i la disponibilitat.
 • Avalua l'aspirant amb proves de coneixement o de capacitat, psicomètriques o de personalitat.
 • Elabora informes sobre les persones finalistes i les presenta a l'organització.
  Acorda una entrevista final amb el/la responsable directe.
 • Fa el seguiment, manté i actualitza l'arxiu o base de dades.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE