Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La funció principal d'aquest/a professional és examinar, quantificar i assegurar un bé abans i després d'un sinistre. Per això, estima el valor de l'objecte o bé i en quantifica el preu pel que ha de ser assegurat aplicant tècniques asseguradores, i analitzant les característiques del contracte d'assegurances i de l'objecte o bé a assegurar.

Tasques

Les tasques principals del/de la pèrit/a d'assegurances es poden concretar en les següents:
  • Estimar el valor del bé assegurat abans de què succeeixi un sinistre. L'estimació s'efectua posant en relació els coneixements tècnics que es tenen sobre l'objecte o bé a assegurar (obra civil, indústria, alimentació, automoció, etc.) i les circumstàncies que poden danyar-lo.
  • Dur a terme la valoració dels danys del bé un cop ha succeït el sinistre. Per això, el/la pèrit/a d'assegurances valora el grau del dany i determina si està cobert per l'assegurança contractada.
  • Observar la situació objectiva en que s'ha produït el sinistre per tal de valorar les responsabilitats i indemnitzar en funció d'aquestes a través de mètodes de deducció o inducció, aplicant els coneixements tècnics que posseeix en la matèria concreta en que desenvolupa les tasques asseguradores (obra civil, indústria, alimentació, automoció, etc).
  • Determinar la indemnització a percebre per l'afectat/da (persona o empresa) en funció de l'anàlisi previ dels danys i de les circumstàncies en el que s'ha produït el sinistre.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE