Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a professional programa, organitza i coordina conferències, congressos, reunions, seminaris, inauguracions, simposis, fires comercials, presentació de productes i altres esdeveniments de caire empresarial. És molt freqüent que les companyies deixin a mans d'empreses especialitzades l'organització de fires i reunions, ja que aquesta tasca requereix un gran esforç organitzacional i logístic abans, durant i després de la celebració.

Saber planificar i ser creatiu/va són les dues habilitats principals que ha de tenir aquest/a professional. D'altra banda, el/la planificador/a d'esdeveniments corporatius acostuma a trobar-se en moltes ocasions amb situacions inesperades o problemes de darrera hora abans de l'inici de l'esdeveniment. És per això que ha de ser una persona molt resolutiva i capaç d'aguantar situacions d'estrès.

Tasques

 • Abans de començar a organitzar l'esdeveniment hi ha una fase creativa prèvia:
  Es reuneix amb el/la client per conèixer les seves necessitats i analitza el públic al qual anirà dirigit l'acte.
  Desprès de parlar amb la clientela, tradueix la idea que es vol comunicar a un llenguatge escènic perquè el missatge acompleixi el seu objectiu. Amb aquesta finalitat, defineix quin tipus d'esdeveniment s'adequa més a les necessitats i exigències del client.
 • Coordina l'equip encarregat del muntatge de l'esdeveniment:
  Quan decideix el tipus d'esdeveniment que es durà a terme, el/la planificador/a ha d'escollir les eines més adequades per transmetre aquest missatge (muntatges audiovisuals, disseny de la imatge gràfica, serveis logístics que es requeriran, etc.).
 • Planifica la distribució dels espais físics segons les necessitats de l'empresa:
  Determina quin és l'enclavament més idoni per la celebració de l'esdeveniment i els materials necessaris per acondicionar l'espai.
 • Contracta els diferents serveis externs que es necessiten per dur a terme l'esdeveniment:
  Contacta i organitza el servei d'àpats segons les necessitats de l'esdeveniment (esmorzars, pauses, etc.).
  Contacta i organitza els/les hostes/es segons les seves funcions.
  Contacta i organitza els/les tècnics/ques de so.
  Programa, si s'escau, espectacles dins l'esdeveniment.
  Contracta i coordina un equip d'intèrprets especialitzats/des i gestiona la traducció simultània en cas que sigui necessària.
 • Organitza i supervisa proveïdors: disseny gràfic, servei de reprografia, aparadoristes, tècnics/ques audiovisiuals, instal·lació d'estands, lloguer d'equips (com ara el material informàtic o els elements decoratius), transport de materials, seguretat, neteja, recollida, etc.
 • Planifica el protocol necessari si l'esdeveniment ho requereix:
  S'encarrega d'elaboració de la publicitat de l'esdeveniment i de la difusió als mitjans.
  Contacta amb els/les ponents convidats.
  Informa i dóna suport als i les ponents convidats/des.
 • Prepara els programes i la documentació de les persones assistents segons les ponències:
  Informa i dóna suport als/les ponents convidats/des, expositors i patrocinadors durant l'esdeveniment.
  Rep les ponències per organitzar la posada en escena
  Prepara els programes i la documentació dels assistents.
  S'encarrega de la confecció dels plànols de l'exposició, del dossier i del contracte.
  Rep les visites i ponències i els acomoda:
  S'encarrega dels mailing que s'han d'enviar a les persones que assistiran al congrés.
  Elabora un programa social per als assistents (rutes culturals, oci, etc.).
  Realitza les reserves d'hotel dels assistents.
  Organitza el transport dels assistents durant l'esdeveniment.
  S'encarrega de les tasques d'inscripció i acreditació dels i de les participants.
  Controla que tot funcioni d'acord amb el que s'ha previst durant l'esdeveniment. Moltes vegades tenen lloc fets imprevistos que el/la planificador/a ha de tenir en compte per tal de donar solucions.
 • Quan s'acaba l'esdeveniment supervisa el desmuntatge de tot el material.
 • Factura i controla els ingressos:
  Aprova les factures.
  Es responsabilitza de la comptabilitat i presenta el balanç de resultat.
 • Assessora sobre elements que cal tenir en compte en l'organització d'esdeveniments comercials:
  Aconsella sobre les dates més idònies per la celebració.
  Aconsella sobre la localització i selecció d'emplaçaments.
  Analitza patrocinadors/es potencials.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE