Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'advocat/ada laboralista és el professional que es dedica al dret laboral, també anomenat dret del treball o dret social, que vetlla pel compliment de la normativa laboral. Per tant, ha de conèixer i utilitzar el conjunt de normes i principis jurídics que regeixen les relacions entre treballadors i empresaris.

El seu àmbit de treball s'inscriu en l'assessorament jurídic laboral, tant a treballadors com a empreses, en la interlocució entre aquestes, i en la seva representació davant d'un tribunal. Es pot especialitzar en diferents branques: dret laboral individual, dret laboral col·lectiu i dret laboral en Seguretat Social.

Pot treballar en un bufet, en una assessoria jurídica laboral, o bé en una empresa (normalment, grans empreses) i en totes pot fer-ho en alguna de les branques indicades, realitzant diferents tasques.

L'advocat laboralista pot ser particular o de part, quan el designa i paga un client, o d'ofici, quan el designa el Col·legi d'advocats i és gratuït per a la persona a qui defensa. En tots dos casos, l'advocat pot ser un professional autònom o treballar per compte aliè, tot i que és més freqüent el primer.

Tasques

L'advocat/ada laboralista que treballa en un bufet pot tenir com a clients tant empreses com treballadors, mentre que en una assessoria laboral els clients solen ser empreses (habitualment mitjanes o petites que fan externa la gestió dels assumptes laborals). Pel que fa a les tasques, en ambdós casos es concreten en l¿assessorament jurídic en l'àmbit laboral i són les següents:
  • Adequació de la contractació en relació a l'activitat que calgui desenvolupar, la durada d'aquesta, la situació del treballador, etc.
  • Tramitació de baixes, acomiadaments i indemnitzacions (per acomiadament, per invalidesa, per accident, etc.), o sancions per incompliment de normatives.
  • Gestió d'expedients de regulació d'ocupació o modificacions col·lectives dels drets del treball.
  • Assessorament en matèria de relacions sindicals.
  • Gestió d'assumptes relatius a la Seguretat Social.
En el cas d'un advocat laboralista que sigui empleat d'una empresa, treballarà en la defensa dels interessos d'aquesta, realitzant les següents tasques :
  • Gestió de l'àrea juridicolaboral de l'empresa (conveni col·lectiu, aplicació de la legislació laboral, etc.).
  • Coordinació amb la resta de departaments de l'empresa, i interlocució entre la plantilla i la direcció en els conflictes i dubtes que puguin sorgir sobre diferents temes, com per exemple, retribució, horaris, vacances, antiguitat, etc.
  • Assessorament en les negociacions amb el comitè d'empresa per resoldre conflictes i proposar solucions.
  • Representació de l'empresa en processos de caràcter laboral (inspeccions de treball, reducció de plantilla, etc..) i d'aplicació del règim sancionador.
  • Recopilació d'informació, cerca de proves i realització de les gestions necessàries per assegurar la defensa dels interessos de l'empresa.


Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE