Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest/a especialista gestiona el patrimoni immobiliari de particulars, empreses i institucions per aconseguir treure'n la màxima rendibilitat. Per fer-ho, ha de conèixer a fons les condicions dels diferents segments del mercat immobiliari (residencial i no residencial), el curs dels preus de venda i de lloguer d'aquests productes. Així mateix també ha de conèixer els models i les tècniques d'optimització (sota restriccions) i càlcul financer. També ha d'estar al dia de l'evolució dels mercats financers, en especial dels mercats hipotecaris, tant nacionals com a l'estranger.

Tasques

Gestiona el patrimoni immobiliari de la seva clientela per obtenir-ne la màxima rendibilitat:
  • Gestiona els possibles rendiments que es poden obtenir dels actius immobiliaris: analitza i decideix quina és la millor opció en cada cas, és a dir, l'ús directe d'aquests actius, la venda o el lloguer.
  • S'ocupa també del manteniment o millora del patrimoni: tria o negocia qui fa el manteniment, i gestiona i supervisa aquestes tasques de manteniment.

Segons els seus coneixements sobre el mercat immobiliari, els mercats financers i la fiscalitat, analitza i aconsella sobre les millors possibilitats d'inversió:
  • Fa estudis del mercat immobiliari (investigació prospectiva de mercat dels diferents segments).
  • Analitza els mercats financers i l'evolució d'aquests.
  • Estudia i analitza el sistema fiscal i legal relacionat tant amb els béns mobles com, molt especialment, amb els béns immobles per tal de definir les millors opcions d'inversió i rendibilitat.
  • Segons aquestes anàlisis aconsella a la clientela (externa i interna) sobre la millor elecció d'inversió.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE