Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Cercatalents, Recruiter

Descripció

El/la headhunter s'encarrega de cercar les persones idònies per a un lloc de treball determinat, generalment de gran responsabilitat i que requereix unes competències d'alt nivell i una especialització tecnicoprofessional elevada. La majoria de cercatalents o recruiters s'especialitzen en diferents àrees de treball ja que, a més dels currículums que poden rebre, han d'utilitzar els seus coneixements personals i contactes en el sector. Un cop han seleccionat un nombre determinat de persones candidates, proporcionen la informació apropiada a les empreses clients, perquè aquestes facin la tria final.

Tasques

 • Recull les demandes de les possibles persones candidates a determinades ocupacions o empreses i les organitza. Per tal de conèixer exactament, el lloc de treball es reuneix amb l'empresa client i estableix el perfil professional requerit, és a dir, quines són les característiques, aptituds i competències que hauria de tenir el/la candidat/a. Així mateix, tracta de determinar quines expectatives professionals oferiran a les persones que optin a ocupar la posició vacant.
 • Cerca persones candidates per a les diferents posicions que sol·liciten els seus les seves empreses clients:
  Realitza una primera tria entre els les demandes que ja té en la base de dades i es posa en contacte amb ells.
  Sovint ha de recórrer a contactes que té en el sector on es troben amb més freqüència el tipus de professionals sol·licitats/des perquè li recomanin persones amb un perfil similar.
  Difon les ofertes de treball que gestiona i les publica a diferents portals de feina o xarxes professionals per arribar a un major nombre de possibles candidats/es.
  Realitza una recerca activa als diferents portals i xarxes professionals i contacta amb candidats/es potencials (amb els que no hagi estat en contacte per cap de les vies anteriors) que posseeixin d'un perfil professional similar al requerit.
  Intenta aconseguir un nombre suficient de candidats/es potencials que semblin adients per a l'ocupació i els convoca (per telèfon, o per correu electrònic) a una entrevista.
 • Entrevista els el conjunt de possibles candidats/es i avalua la seva adequació al perfil demanat (nivell de formació, experiència prèvia, aptituds, competències, etc.) i el seu grau d'interès per la feina mitjançant preguntes, tests, etc. També, durant l'entrevista, aprofita per sondejar quines condicions laborals (remuneració, horaris, altres compensacions, etc.) acceptaria la persona candidata.
 • Analitza els resultats dels tests psicotècnics o proves professionals, demana referències de l'aspirant als seus antics llocs de treball. Aquesta informació, a més de les conclusions obtingudes de les entrevistes, realitza una primera selecció i emet una proposta o informe de candidats/es, que lliura a l'empresa client.
 • Comunica a la persona escollida per l'empresa la contractació, així com quines seran les seves tasques, els seus deures i responsabilitats, els guanys, horaris, condicions de treball, les oportunitats de promoció i de desenvolupament de la seva carrera professional dins de l'empresa.
 • Un cop s'ha fet efectiva la incorporació, realitza un seguiment inicial de la persona o persones contractades amb l'empresa client.
 • Informa a les persones no seleccionades del resultat del procés i les inclou a la base de dades de professionals per cobrir possibles noves demandes.
 • S'encarrega de mantenir actualitzats aquests fitxers de treballadors/es i d'anar-los ampliant.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE