Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

 

 Enviar

Enviar


Normativa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de BARCELONA ACTIVA SPM SA, amb domicili social al carrer Llacuna, 162-164 de Barcelona, amb les finalitats de gestionar les inscripcions i d'informar de les seves activitats i serveis dins el seu àmbit d'actuació. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant comunicació per escrit a Serveis Jurídics de BARCELONA ACTIVA SPM SA en el domicili esmentat.

 
Coneix aquesta ocupació

Descripció

El cap de seguretat en empresa desenvolupa les seves tasques en les empreses que ofereixen serveis de seguretat privada. Les empreses de seguretat privada poden oferir servei de protecció i vigilància, servei de dipòsit i custòdia de valors (per exemple, el transport de fons bancaris), instal·lació de sistemes de seguretat, servei de central de recepció d'alarma i també assessorament sobre aquestes activitats de seguretat.

Aquest professional és el responsable de vetllar perquè l'empresa realitzi la seva activitat complint la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada i la normativa que s'ha desplegat. D'altra banda, per poder desenvolupar les tasques de director de seguretat ha d'obtenir l'habilitació com a cap de seguretat del Ministeri de l'Interior i complir els requisits que estableix la normativa de seguretat privada.

Tasques

Les tasques que desenvolupa el cap de seguretat les fixa la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada i la normativa que se'n deriva. Així, el cap de seguretat en empresa:
 • Gestiona l'organització i l'execució dels serveis que ofereix l'empresa de seguretat.
  Analitza les situacions de risc i planifica i programa les actuacions precises per aplicar i dur a terme els serveis de seguretat.
  Organitza, dirigeix i inspecciona els serveis de seguretat privada.
 • Coordina el funcionament dels vigilants i els sistemes de seguretat de l'empresa de seguretat. Organitza, dirigeix i inspecciona el personal de seguretat privada.
  Proposa els sistemes de seguretat més adequats en cada cas, en supervisa l'ús, el funcionament i la conservació o manteniment.
  Proposa les mesures adequades per arreglar les deficiències que identifiquen els vigilants en relació amb el servei que presten.
  Controla la formació permanent del personal de seguretat que depèn d'ell, i proposa a la direcció de l'empresa l'adopció de les mesures o iniciatives adequades per complir aquesta finalitat.
  Dirigeix els exercicis de tir del personal de seguretat a les seves ordres, si posseeix la qualificació necessària com a instructor de tir.
 • Coordina els diferents serveis de seguretat que depenen d'ell amb les actuacions pròpies de protecció civil, en situacions d'emergència, catàstrofe o calamitat pública.
 • Assegura la col·laboració dels serveis de seguretat amb els de les dependències corresponents de les forces i els cossos de seguretat (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica i Policia Local).
 • Vetlla pel compliment de la normativa de seguretat obligatòria. Depenent dels serveis que presta, l'empresa de seguretat ha de complir un conjunt de normes específiques, i el cap de seguretat es responsabilitza d'aquest compliment. Per exemple, els vigilants de seguretat que porten armes han de complir uns requisits específics.
 • Col·labora amb les forces i cossos de seguretat. La normativa de seguretat privada estableix la subordinació de les empreses de seguretat privada a la seguretat pública. Per tant, el cap de seguretat té el deure de comunicar a les forces i cossos de seguretat qualsevol informació o circumstància rellevant que permeti prevenir, mantenir o restablir la seguretat ciutadana.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Seu Central
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE