Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La cap de seguretat en empresa desenvolupa les seves tasques en les empreses que ofereixen serveis de seguretat privada. Les empreses de seguretat privada poden oferir servei de protecció i vigilància, servei de dipòsit i custòdia de valors (per exemple, el transport de fons bancaris), instal·lació de sistemes de seguretat, servei de central de recepció d'alarma i també assessorament sobre aquestes activitats de seguretat.

Aquest/a professional és el responsable de vetllar perquè l'empresa realitzi la seva activitat complint la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada i la normativa que s'ha desplegat. D'altra banda, per poder desenvolupar les tasques de director/a de seguretat ha d'obtenir l'habilitació com a cap de seguretat del Ministeri de l'Interior i complir els requisits que estableix la normativa de seguretat privada.

Tasques

Les tasques que desenvolupa el/la cap de seguretat les fixa la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada i la normativa que se'n deriva. Així, el/la cap de seguretat en empresa:
 • Gestiona l'organització i l'execució dels serveis que ofereix l'empresa de seguretat.
  Analitza les situacions de risc i planifica i programa les actuacions precises per aplicar i dur a terme els serveis de seguretat.
  Organitza, dirigeix i inspecciona els serveis de seguretat privada.
 • Coordina el funcionament dels/de les vigilants i els sistemes de seguretat de l'empresa de seguretat. Organitza, dirigeix i inspecciona el personal de seguretat privada.
  Proposa els sistemes de seguretat més adequats en cada cas, en supervisa l'ús, el funcionament i la conservació o manteniment.
  Proposa les mesures adequades per arreglar les deficiències que identifiquen els/les vigilants en relació amb el servei que presten.
  Controla la formació permanent del personal de seguretat que depèn d'ell, i proposa a la direcció de l'empresa l'adopció de les mesures o iniciatives adequades per complir aquesta finalitat.
  Dirigeix els exercicis de tir del personal de seguretat a les seves ordres, si posseeix la qualificació necessària com a instructor de tir.
 • Coordina els diferents serveis de seguretat que depenen d'ell amb les actuacions pròpies de protecció civil, en situacions d'emergència, catàstrofe o calamitat pública.
 • Assegura la col·laboració dels serveis de seguretat amb els de les dependències corresponents de les forces i els cossos de seguretat (Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica i Policia Local).
 • Vetlla pel compliment de la normativa de seguretat obligatòria. Depenent dels serveis que presta, l'empresa de seguretat ha de complir un conjunt de normes específiques, i el/la cap de seguretat es responsabilitza d'aquest compliment. Per exemple, els/les vigilants de seguretat que porten armes han de complir uns requisits específics.
 • Col·labora amb les forces i cossos de seguretat. La normativa de seguretat privada estableix la subordinació de les empreses de seguretat privada a la seguretat pública. Per tant, el/la cap de seguretat té el deure de comunicar a les forces i cossos de seguretat qualsevol informació o circumstància rellevant que permeti prevenir, mantenir o restablir la seguretat ciutadana.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE