Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

És la persona experta en els cobraments i els pagaments que es duen a terme en tots els processos de compra-venda de les empreses. La gestió de la tresoreria suposa el control dels fluxos de caixa que s'originen en el sí de l'empresa; per aquest motiu, la gestió de la tresoreria és cabdal per realitzar un control eficient de les activitats financeres de l'empresa i per contribuir a la creació de valor.

La funció principal que desenvolupa un/a gestor/a de tresoreria és la de proporcionar els mitjans (registres d'operacions comptables, control de cobraments i pagaments, conciliacions bancàries, etc.) per a una adequada disponibilitat dels fons de l'empresa, és a dir, per aconseguir el grau de liquiditat (disposició de fons) desitjat, al mínim cost. Per això, ha de comunicar-se fluidament amb totes les àrees responsables dels fluxos de caixa a l'empresa (l'àrea comercial, de finances, de vendes, etc.).

Tasques

Les tasques que duu a terme el/la gestor/a de tresoreria són les següents:
  • Realitzar la previsió de tresoreria (diària, setmanal, mensual o anual) mitjançant:
    • L'anàlisi de l'evolució de la tresoreria de l'empresa, és a dir, de l'estat dels comptes i dels pagaments i cobraments, la gestió de la caixa, i de les diverses operacions bancàries (transferències, préstecs, devolucions, etc.).
    • La recollida i l'anàlisi de la informació de tresoreria de les diferents àrees de l'empresa.
    • La previsió de cobraments i pagaments dels clients i dels proveïdors.
    • L'estudi de les inversions previstes.
  • Assegurar la liquiditat de l'empresa proposant al/la director/a financer/a la utilització d'eines com el factoring, el confirming, l'endosament de factures, les pòlisses de crèdit, els préstecs, etc., mitjançant l'anàlisi de les previsions de tresoreria realitzades. Totes aquestes eines són serveis de gestió de pagaments i cobraments que ofereixen les entitats financeres.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE