Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'estadístic aplica els elements de la teoria estadística inferencial (mostreig) al disseny d'estudis de camp per indagar determinats aspectes relacionats amb la presa de decisions en matèria d'anàlisi de mercats, de tests de qualitat, d'impactes ambientals, etc.

Pot estar especialitzat en diferents camps com la bioestadística, l'estadística empresarial o l'estadística de control de qualitat, entre d'altres. Per desenvolupar aquesta activitat ha de ser bon coneixedor dels programes informàtics estadístics més habituals (SPSS, SPAD, BMDP, etc.).

Tasques

L'estadístic pot desenvolupar la seva feina en dos àmbits diferenciats:
 • Estadística matemàtica (o teòrica):
  Genera hipòtesis, teories o models a partir de l'anàlisi de dades.
  Desenvolupa i prova nous dissenys experimentals, tècniques de mostreig i mètodes analítics.
  Examina teories com la teoria de la probabilitat, per descobrir les bases matemàtiques per a nous mètodes estadístics o per millorar els ja existents.
  Desenvolupa metodologies estadístiques adients, per descriure les característiques de variables (econòmiques, demogràfiques, biomèdiques, etc.) o per identificar associacions entre diverses variables.
  Cerca noves fonts d'informació i n'avalua la fiabilitat.
 • Estadística aplicada:
  Planifica metodologies d'obtenció d'informació.
  Selecciona l'univers del qual vol obtenir la informació i, si escau, fa el disseny de la mostra.
  Dissenya qüestionaris o altres tècniques per obtenir la informació.
  Duu a terme o supervisa la recollida de les dades, mitjançant la tècnica de mostreig escollida.
  Realitza l'explotació estadística dels resultats amb els programes informàtics adients (SPSS, SPAD, BMDP, etc.).
  Analitza i interpreta els resultats obtinguts.
  Assessora sobre estratègies o accions que cal seguir d'acord amb els resultats obtinguts.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE