Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La tasca d'aquest expert consisteix a determinar el cost que tindrà un nou projecte, bé, servei o instal·lació (sigui un edifici o una infraestructura) i a analitzar-ne els seus components. Requereix un bon coneixement de comptabilitat analítica i un coneixement instrumental en l'ús d'eines informàtiques apropiades (software especialitzat d'anàlisi comptable de costos).

Tasques

Si bé les tasques són similars, podem distingir entre les tasques que es realitzen quan l'objectiu és l'estimació de costos de nous productes (béns o serveis), de projectes en una empresa industrial i de serveis, o bé quan l'objectiu és l'estimació de costos en projectes de construcció.

En l'estimació de costos de béns nous, serveis o projectes, aquest professional ha d'estimar de manera molt acurada els seus diferents components. Per tant, ha de dur a terme les tasques següents:
  • Prepara un llistat de les parts del bé o el servei que s'han de produir internament o externament a l'empresa.
  • Analitza el cost de comprar-les (truca als potencials proveïdors per informar-se'n).
  • Analitza el cost de produir els béns o els serveis dins de la pròpia empresa: estudia cada un dels passos que es requereixen en la fabricació interna, des de la fase de disseny fins a la producció. En aquesta línia, estableix calendaris i cronogrames (per exemple, en la fase de disseny no només es té en compte el temps emprat, sinó també les proves d'assaig i error i de refer els dissenys), defineix corbes d'aprenentatge i de cicle de vida com més es fabrica un producte, els seus costos es redueixen, normalment, calcula els recursos necessaris per a la producció (la mà d'obra, la maquinària, etc.) i n'estableix el cost. Aquesta fase de la feina la fa en col·laboració amb els enginyers industrials. Entre els costos que s'han de determinar hi ha també els derivats del software (el cost de desenvolupament de software és creixent i molt difícil d'estimar); això fa que hi hagi estimadors de costos que s'especialitzen únicament en aquesta àrea.
  • Un cop establerts els costos de producció interna o els costos de compra a l'exterior, l'especialista en estimació de costos ha de determinar quina de les dues opcions és la més eficient per a l'empresa.
  • La major part d'aquesta feina es fa amb l'ús de la informàtica, que és de gran ajuda en l'elaboració dels càlculs i les estimacions i redueix una part rutinària i repetitiva d'aquesta feina.
En el cas de l'estimació de projectes de construcció, les tècniques són similars i la feina és la mateixa però amb algunes particularitats, com ara les següents:
  • Quan es proposa un lloc per un nou projecte de construcció, cal esbrinar si aquell disposa dels serveis comunitaris pertinents (gas, electricitat, aigua, clavegueram, comunicacions, telefonia, etc.) o si caldrà fer-los-hi arribar.
  • Analitza la topografia del lloc i les dificultats per construir-hi.
  • Defineix el cost de la construcció: materials, maquinària, mà d'obra, inclemències metereològiques, assegurances, impostos, etc. Es tracta d'una feina molt especialitzada i, en el cas de grans companyies de construcció o de consultores o enginyeries, aquests professionals poden estar especialitzats en els diferents àmbits de les fases de la construcció.
  • Un cop feta l'estimació del cost aporten la informació i els criteris per decidir la conveniència o no de fer el projecte considerat (almenys en els termes establerts fins al moment).

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE