Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

L'auditor/a en finances és un/a professional expert/a en comptabilitat, que jutja sobre la rigorositat de la informació i el compliment de les normes comptables. La seva funció principal és verificar els procediments comptables establerts en una empresa, concretament comprova i confirma que les operacions, registres, informes i estats financers de l'empresa, en un període concret, s'han dut a terme conforme a les disposicions legals i les polítiques fixades.

Els i les professionals amb aquest perfil poden ocupar-se com a auditors/res externs/es en empreses que presten serveis d'auditoria a d'altres empreses, o com a auditors/es interns/es en grans empreses de qualsevol àmbit d¿activitat.

El perfil d'auditor/a intern/a sorgeix amb posterioritat al d'auditor/a extern/a per donar resposta a dues necessitats: mantenir un control permanent de l'estat de l'empresa i agilitzar la feina de l'auditor/a extern/a. Així, habitualment, la persona que exerceix d'auditor/a intern/a desenvolupa funcions preventives d'auditoria (detecta els possibles errors susceptibles de ser sancionats per l'auditoria externa) i, per això, recopila informació de les operacions, els registres i els estats comptables i financers de l'empresa, i en realitza una primera comprovació. L'auditor/a intern/a proporciona aquesta informació a l'auditor/a extern/a, que és qui comprova i valida la documentació, i dóna fe de la seva conformitat.

Tasques

Les tasques associades al perfil d'auditor/a expert/a en finances són les següents:
  • Revisar, analitzar i examinar els moviments financers, i observar que es produeixen de manera fiable i en conformitat amb les normes establertes, és a dir, comprovar el saldo inicial, les reserves, la distribució de dividends i de beneficis, la situació comptable, etc.
  • Verificar que els fons propis de l'empresa (capital i reserves) existeixen, són de la seva propietat i estan valorats correctament en els comptes anuals segons el Pla General Comptable.
  • Elaborar informes de caràcter econòmic i financer, i validar que la informació financera de l'empresa és rellevant, fiable i real.
  • Verificar que existeix un bon sistema de control intern segons els objectius de control que s'hagi fixat l'empresa. Això suposa la revisió del pla d'organització dels processos interns de l'entitat, i la comprovació de que s'han assolit els objectius d'eficiència i productivitat que hi estan definits.
  • Proposar accions correctives i de control intern de l'empresa en funció de l'anàlisi del sistema de control intern amb l'objectiu de garantir la integritat del patrimoni de l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE