Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

Aquest especialista aconsella sobre la pertinència i les oportunitats d'inversió financera que poden realitzar els seus clients (particulars o empreses). Per fer-ho, estudia les tendències dels diferents mercats financers en els quals intervenen, negocia les condicions de realització de les operacions i fa el seguiment del procés d'execució de les ordres de "col·locació" dels productes financers. És, doncs, un intermediari entre els seus clients i els operadors financers.

Donada la gran interrelació entre els mercats de capital internacionals, aquest professional ha de ser coneixedor dels mercats financers (i dels productes que hi són objecte de transacció) tant nacionals com de l'estranger. També ha de ser expert en la normativa que regula aquestes transaccions financeres.

Tasques

D'una banda:
  • Estudia, analitza i recull la informació que es publica sobre els diferents mercats financers tant nacionals com estrangers (en premsa i sobretot a Internet, a través d'agents de borsa, de bancs, etc.).
  • Mitjançant aquesta informació, analitza el risc de les diferents inversions i la seva rendibilitat.
  • Fa previsions sobre l'evolució tant dels mercats com dels valors concrets estimats.
  • Estudia les repercussions fiscals de les diferents operacions d'inversió.
D'altra banda, gràcies a les anàlisis realitzades prèviament i a la bona comprensió de les necessitats dels seus clients (empreses), pot aconsellar-los sobre quines poden ser les millors inversions. Un cop decidides:
  • Actua com a intermediari entre els seus clients i les societats de valors i borsa que fan les operacions i negocien amb aquests les condicions financeres de les operacions al·ludides.
  • Fa executar les operacions tècniques i administratives necessàries per realitzar les inversions.
  • Fa un seguiment de l'evolució d'aquestes inversions.
  • Informa els seus clients d'aquesta evolució i de les mesures més adequades que cal prendre en cada cas.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE